V Uradnem listu RS št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Stanovanjski sklad Republike Slovenije je objavil spremembe in dopolnitve programa za sofinanciranje projektov pridobivanja oskrbovanih stanovanj za starejše in domov za ostarele. 
 2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 1. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).

Prijava na razpis je možna od 23. 1. do 31. 3. 2017.

Do financiranja so upravičene naslednje operacije:

 • izmenjava izkušenj in znanja ter njihova implementacija na območju LAS,

 • razvoj in trženje storitev in proizvodov,

 • promocija novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij,

 • vključevanje ranljivih skupin,

 • organizacija skupnih delovnih procesov z izmenjavo virov in opreme,

 • oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov ter kolektivne okoljske operacije.

  Upravičenci do financiranja so lokalne akcijske skupine. 

 1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2017.

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:

    • enakovredna porazdelitev skrbstvenih in gospodinjskih obveznosti med ženskami in moškimi v zasebni sferi,

    • moški in enakost spolov: kako lahko moški dejavno prispevajo k enakosti žensk in moških.

     Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisa.

     Rok za oddajo prijav je 1. 2. 2017. 

     Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.