Objavljen je javni razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 2 »Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep projektov civilne družbe « za leto 2017.

Cilj tega ukrepa je podpreti projekte, ki temeljijo na nadnacionalnih partnerstvih in mrežah ter neposredno vključujejo državljane. Navedeni projekti združujejo državljane z različnih družbenih področij v dejavnostih, ki so neposredno povezane s politikami Unije, da se jim omogoči konkretno sodelovanje v postopku oblikovanja politik Unije na področjih, povezanih s cilji programa.

Projekt mora obsegati spodbujanje in organiziranje razmisleka, razprav ali drugih dejavnosti, povezanih z letnimi prednostnimi temami programa, predlagati konkretne rešitve, ki jih je mogoče doseči s sodelovanjem ali usklajevanjem na evropski ravni, ter zagotoviti konkretno povezavo z zgoraj navedenim postopkom oblikovanja politik.

S tem ukrepom se podpirajo projekti, ki jih izvajajo nadnacionalna partnerstva, ter spodbujajo priložnosti za solidarnost, družbeno udejstvovanje in prostovoljstvo na ravni Unije.

Prijavitelji: nepridobitne organizacije, vključno z organizacijami civilne družbe, izobraževalnimi, kulturnimi ali raziskovalnimi ustanovami. Partnerji: javni lokalni/regionalni organi ali nepridobitne organizacije, vključno z organizacijami civilne družbe, izobraževalnimi, kulturnimi ali raziskovalnimi ustanovami, odbori za pobratenje mest in mrežami. Projekt mora vključevati organizacije iz vsaj treh držav, ki izpolnjujejo pogoje, od katerih je vsaj ena država članica EU.

Najvišja upravičena nepovratna sredstva za projekt: 150 000 EUR.

Rok prijave: 01.03.2017

Več na tej povezavi.