AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 84/2016 z dne 23. 12. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo popravek javnega razpisa »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc.  
 2. Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je objavila popravek javnega razpisa za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 »SIO 2016-2017«. 

Druge javne objave iz Uradnega lista RS št. 83/2016 z dne 23. 12. 2016:

  1. Državni zbor Republike Slovenije je sprejel:
   1. Zakon o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji

  1. Ministrstva so sprejela:
   1. Pravilnik o obrazcih za priglasitev začetka in konca obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov kot dohodka v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo

   2. Pravilnik o pogojih in postopkih oprostitve trošarine za energetsko intenzivna podjetja

   3. Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev 

    Druge javne objave iz Uradnega lista RS št. 84/2016 z dne 23. 12. 2016:

 1. Vlada Republike Slovenije je sprejela:

  1. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

  2. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil

  3. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

  4. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o navzkrižni skladnosti

  5. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi

 2. Ministrstva so sprejela:

  1. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost 

   Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.