Sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2019–2020 sofinancirala Republika Slovenija

Sofinanciranje kulturnih projektov na področjih glasbene umetnosti

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju glasbene umetnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija.

Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje splošno izobraževalnih programov izobraževanja odraslih v šolskem letu 2018/19 in dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2019. Cilj javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in drugih ranljivih skupinah.

Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje projektnih predlogov v okviru evropske solidarnostne enote za leto 2019.

Ta razpis za zbiranje predlogov zajema naslednje ukrepe evropske solidarnostne enote:

 • prostovoljski projekti (roki prijave: 5. februar 2019, 30. april 2019, 1. oktober 2019)

 • prostovoljska partnerstva (posebni sporazumi za leto 2019 na podlagi okvirnega sporazuma o partnerstvu…

Objavljeni dve novi javni povabili za usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih

Programa Usposabljanje na delovnem mestu (UDM) in Usposabljanje na delovnem mestu za mlade (UDM – mladi) sodita med najuspešnejše programe aktivne politike zaposlovanja, saj rezultati kažejo, da se eno leto po zaključku usposabljanja zaposli več kot 70 % udeležencev.

Novosti iz Uradnega lista RS z dne 30.11.2018

V Uradnem listu RS št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi

Izbor kulturnih projektov

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija

Izbor kulturnih projektov

Javni razpis za izbor kulturnih projektov (delovnih štipendij) na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija

Izbor kulturnih projektov

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija

Programi neposredne pomoči

Javni razpis za sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe ranljivih, ogroženih oseb ter bolnikov z redkimi boleznimi, ki jih izvajajo humanitarne organizacije v letu 2019

 • First
 • <<
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • >>
 • Last