Slovenski podjetniški sklad razpisuje 79,2 MIO eur garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Z garancijami Slovenskega podjetniškega sklada lažje, hitreje in ceneje do bančnih kreditov

Javni razpis za priznanja inovacijam v regiji za leto 2018

GZS Severno Primorska gospodarska zbornica, Nova Gorica je letos že 16. objavila javni razpis za priznanja inovacijam v regiji za leto 2018. Prav tako so za vse novince pripravili brezplačni spletni seminar z naslovom: Kako uspešno pripraviti in prijaviti inovacijo na Razpise za inovacije 2018, ki bo ...

Program sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014–2020

Na spletni strani programa www.ita-slo.eu je objavljen razpis št. 5/2018 za predložitev strateških projektov.

Spodbujanje razvoja turizma 2018

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v letu 2018 sofinanciralo dejavnosti pravnih oseb, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma, v višini...

Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti za leto 2018

Objavljen je javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini za leto 2018. Predmet javnega poziva je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2018 ...

Slovenska turistična organizacija objavlja poziv za naziv Snovalec 2018

Slovenska turistična organizacija objavlja poziv za naziv Snovalec 2018, s katerim pomaga pri uresničevanju inovativnih projektov s področja turizma. Za najboljše ideje je na voljo 15.000 evrov nepovratnih sredstev...

Javni razpis za podukrep 16.2.: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je objavilo javni razpis za podukrep 16.2.: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov...

Izvajanje praktičnega usposabljanja

Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017

Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti objavlja v okviru Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/16 z dne 7. 10. 2016, spremembe in nove dodatne prijavne roke za leto 2018.

Prijavni roki za oddajo vlog:
a) Subvencije…

Sofinanciranje programov na področju zdravja za humanitarne organizacije

Ministrstvo za zdravje je objavilo javni razpis za sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe ogroženih, ranljivih skupin ter bolnikov z nepogostimi kroničnimi boleznimi, ki jih izvajajo humanitarne organizacije.

Na razpis se lahko prijavi vlagatelj, ki ima status humanitarne organizacije na podlagi Zakona o humanitarnih organizacijah in sedež v Republiki Sloveniji…

 • First
 • <<
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • >>
 • Last