Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je objavil javni razpis sofinanciranja raziskovalnega sodelovanja doktorskih študentov v tujini za leto 2014 (186. JR).

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je objavil javni razpis sofinanciranja raziskovalnega sodelovanja doktorskih študentov v tujini za leto 2014 (186. JR).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov do 8-mesečnega neprekinjenega raziskovalnega dela doktorskih študentov s področja naravoslovja, tehnike ali medicine  v tujini v letu 2014…

Objave iz Uradnega lista št. 89/2014

Ministrstvo za kulturo je objavilo popravek v zadevi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavil razpis Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2015

Dne 11. 12. 2014 je na svoji spletni strani Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavil tudi razpis Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2015 (185. javni razpis).

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo dijaki ali študentje, ki odhajajo na študijski obisk v tujino in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost…

Ministrstvo za kulturo je objavilo popravek v zadevi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti

Ministrstvo za kulturo je objavilo popravek v zadevi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

GEN-I, d.o.o. je objavil javni razpis URE-GEN-I-2014-3 nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri končnih odjemalcih – fizičnih osebah

GEN-I, d.o.o. je objavil javni razpis URE-GEN-I-2014-3 nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri končnih odjemalcih – fizičnih osebah.

Predmet javnega razpisa so nepovratna sredstva (subvencije) za nove naložbe končnim odjemalcem – fizičnim osebam (gospodinjstvom) oziroma potrošnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri teh končnih odjemalcih…

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je objavil javni razpis sofinanciranja raziskovalnega sodelovanja doktorskih študentov v tujini za leto 2014 (186. JR).

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je objavil javni razpis sofinanciranja raziskovalnega sodelovanja doktorskih študentov v tujini za leto 2014 (186. JR).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov do 8-mesečnega neprekinjenega raziskovalnega dela doktorskih študentov s področja naravoslovja, tehnike ali medicine  v tujini v letu 2014…

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti

OBJAVLJEN JE BIL RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV MINISTRSTVA ZA KULTURO

V Uradnem listu RS št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014 je Ministrstvo za kulturo objavilo javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih…

Sofinanciranje izdajanja poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2015 in 2016.

Po kreativni poti do praktičnega znanja

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je objavil 2. javni razpis za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme.

Za razvijalce kmetijskih aplikacij na FIWARE tehnološki platformi bo na voljo od 50.000 EUR do 150.000 EUR subvencije

Za FIWARE "agrifood" aplikacije na voljo od 50.000 do 150.000 EUR subvencije!

Na FRACTALS info dnevu, ki ga Iniciativa Start:up Slovenija skupaj s partnerji soorganizira v petek, 5. decembra 2014, ob 14.00 uri v Tehnološkem parku Ljubljana, bodo predstavili izjemno priložnost za razvijalce kmetijskih aplikacij na FIWARE tehnološki…

 • First
 • <<
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • >>
 • Last