Zavod RS za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo »IZ FAKSA TAKOJ PRAKSA«

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE OBJAVIL NOVO JAVNO POVABILO »IZ FAKSA TAKOJ PRAKSA«

Zavod je povabilo objavil na svoji spletni strani, namenjeno pa je zaposlovanju mladih brezposelnih diplomantov, ki iščejo prvo zaposlitev.

S pomočjo programa se bo zaposlilo 820 mladih. Delodajalci, ki bodo zaposlili mlado osebo, staro do vključno 29 let in 364 dni, višje-terciarno izobraženo…

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis - naziv produkta P7 2015 – mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis  - naziv produkta P7 2015 – mikrokrediti za mikro in mala podjetja.

Namen produkta je neposredno zagotavljanje virov financiranja mikro in malim podjetjem za nemoteno poslovanje. Produkt bo preprečeval finančno izključenost mikro in malih podjetij.

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske…

Urad Vlade RS za komuniciranje je objavil javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2015

Urad Vlade RS za komuniciranje je objavil javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2015

Urad s tem razpisom vabi nevladne in humanitarne organizacije v Sloveniji, da aktivno sodelujejo pri ozaveščanju, informiranju, izobraževanju prebivalcev Slovenije o aktualnih tematikah z naslednjih vsebinskih…

Javna agencija za knjigo RS je objavila javni razpis

Javna agencija za knjigo RS je objavila javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju knjige za leto 2015.

MSS razpisuje nagrado za diplomsko oz. magistrsko delo na področju mladih.

Mladinski Svet Slovenije (MSS) razpisuje MSS nagrado za najboljšo diplomsko oziroma magistrsko nalogo s področja mladih za leto 2014. Prijavite se lahko vsi mladi, ki ste v letu 2014:

1) magistrirali po t.i. bolonjskem sistemu ali diplomirali po starem sistemu (kategorija 1) ali 

2) diplomirali po bolonjskem sistemu (kategorija…

Razpis za študentsko pomoč v okviru EXPO Milano 2015 za obdobje do treh mesecev

SPIRIT Slovenija je objavil razpis za študentsko pomoč v okviru EXPO Milano 2015 za obdobje do treh mesecev.

Delovni preizkus za mlade 2015

DELOVNI PREIZKUS ZA MLADE 2015

Zavod za zaposlovanje je na svoji spletni strani objavil javno povabilo za delovni preizkus in povračilo stroškov delovnega preizkusa za mlade brezposelne, prijavljene pri Zavodu. Javno povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 10. 9. 2015. Za leto 2015 je na voljo skupaj 1 mio EUR iz proračuna Republike Slovenije.…

Različne oblike državnih denarnih spodbud in kohezijska sredstva, ki bodo letos na voljo podjetjem, podjetnikom in potencialnim podjetnikom

RAZLIČNE OBLIKE DRŽAVNIH DENARNIH SPODBUD IN KOHEZIJSKA SREDSTVA, KI BODO LETOS NA VOLJO PODJETJEM, PODJETNIKOM IN POTENCIALNIM PODJETNIKOM

Povzeto po članku, objavljenem v časopisu Finance z dne 6. 1. 2015, št. 3/2015.

Iz Slovenskega podjetniškega sklada 100 milijonov spodbud

Finančne spodbude sklada bodo razdeljene na program spodbud na…

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je objavil razpis Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2015 (185. javni razpis).

Dne 11. 12. 2014 je na svoji spletni strani Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavil tudi razpis Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2015 (185. javni razpis).

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo dijaki ali študentje, ki odhajajo na študijski obisk v tujino in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost…

GEN-I, d.o.o. je objavil javni razpis URE-GEN-I-2014-3 nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri končnih odjemalcih – fizičnih osebah

GEN-I, d.o.o. je objavil javni razpis URE-GEN-I-2014-3 nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri končnih odjemalcih – fizičnih osebah.

Predmet javnega razpisa so nepovratna sredstva (subvencije) za nove naložbe končnim odjemalcem – fizičnim osebam (gospodinjstvom) oziroma potrošnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri teh končnih odjemalcih…

 • First
 • <<
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • >>
 • Last