Začenja se jesenski krog financiranja start-upov s 75.000 € in 200.000 € semenskega kapitala SPS

Začenja se jesenski krog financiranja start-upov s 75.000 € in 200.000 € semenskega kapitala SPS

V petek, 26. avgusta 2016, se s serijo devetih roadshow dogodkov po vsej Sloveniji začenja letošnji jesenski krog financiranja start-upov s 75.000 € konvertibilnega…

javni razpis za sofinanciranje investicij v posodabljanje športnih objektov in vgrajene športne opreme v letu 2016

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v posodabljanje javnih športnih objektov in vgrajene športne opreme v letu 2016, katerih sofinanciranje se bo pričelo po uvrstitvi projekta v Načrt razvojnih programov za leto 2016. Namen razpisa je spodbuditi posodobitev obstoječih javnih športnih objektov ter njihovo učinkovito rabo skladno z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji…

Po kreativni poti do znanja 2016/17

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 12.8. 2016 objavil Javni razpis »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 2016/17«.


Z javnim razpisom se spodbuja krepitev sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem…

Nova možnost za zaposlitev 500 brezposelnih od 30. do 49. leta

Nova možnost je objavljeno javno povabilo delodajalcem, s pomočjo katerega se bo za najmanj 12 mesecev lahko zaposlilo 500 brezposelnih od 30. do 49. leta iz vse Slovenije. Subvencija za zaposlitev znaša 5.000 EUR za polni delovni čas. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 10. 10. 2016.

Aktualna obvestila iz Uradnega lista z dne 12.8.2016

Idrija, 12. 8. 2016 

AKTUALNA OBVESTILA IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 54/2016 z dne 12. 8. 2016…

Horizon 2020: povečanje kompetenčnosti na podlagi odprte znanosti

Evropska komisija je objavila dopolnjen program, ki bo podpiral povečanje kompetenčnosti podjetji na podlagi odprte znanosti - open science.

Več o tej novici najdete na tej spletni strani.

Horizon 2020: Work Programme update supports competitiveness through open science.

Brussels, 25 July…

Objavljeno novo povabilo za usposabljanje na delovnem mestu za brezposelne mlade

OBJAVLJENO NOVO POVABILO ZA USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU ZA BREZPOSELNE MLADE 

Zavod RS za zaposlovanje je na svoji spletni strani objavil javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije za 2.291…

Preklic Javnega razpisa za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2016 in 2017

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije- SPIRIT Slovenija preklicuje objavo Javnega razpisa za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2016 in 2017, ki je bil 8. julija 2016 objavljen v Uradnem listu RS št. 49/2016.

01 Aug 2016 Preberi več

Javni razpis "Spodbude za MSP v lesarstvu"

Slovenski regionalno razvojni sklad (Sklad) je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo v Uradnem listu Republike Slovenija št. 52 z dne 29.7.2016 objavil javni razpis »Spodbude za MSP v lesarstvu«.

Aktualna obvestila iz Uradnega lista z dne 29.7.2016

AKTUALNA OBVESTILA IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Javna agencija Republike…

 • First
 • <<
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • >>
 • Last