Novo iz Uradnega lista RS št. 60/2016 z dne 16.09.2016

V Uradnem listu RS št. 60/2016 z dne 16. 9. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode…

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2016

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije (datum objave v Uradnem listu: 16. 9. 2016) in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni…

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2016

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.

Vloge na ta javni razpis se vlagajo peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije (datum objave v Uradnem listu: 16. 9. 2016) pa vse do zaprtja javnega…

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih prevodov v tuje jezike in rezidenčnih štipendij za tuje prevajalce za leto 2016

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2016 na naslednjih področjih knjige:
a)    področjih prevodov v tuje jezike (P),
b)    rezidenčne štipendije za tuje prevajalce v Sloveniji (RŠP).

JAK bo kulturne projekte na področjih tega javnega razpisa podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji in vsebinskimi usmeritvami:…

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju

Urad RS za mladino je objavil javni razpis  za zbiranje predlogov za podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju za leto 2016.

Med področja mladinskega sektorja štejejo vsa področja, ki jih opredeljuje ZJIMS:
- avtonomija mladih;
- neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih;
- dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih;

Javni poziv JAK

Javni poziv JAK za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, v okviru podprograma KULTURA za leto 2016

Razpis za 5.000 € šolnine za bodoče podjetnike na področju kulturnega turizma!

Razpis za 5.000 € šolnine za bodoče podjetnike na področju kulturnega turizma! 

Odprt je mednarodni razpis, na katerega se lahko prijavite do 15. septembra 2016 in je del projekta »Ecapital Culture  - Adriatic Start Up School«. Namenjen je bodočim podjetnikom na področju turizma in kulture, ki želijo…

Javno povabilo Delovni preizkus po novem odprt do konca julija prihodnje leto

Javno povabilo Delovni preizkus po novem odprt do konca julija prihodnje leto

Zavod za zaposlovanje je na svoji spletni strani objavil spremembe javnega povabila za delovni preizkus, ki se nanašajo na podaljšanje roka za prijavo delodajalcev, povečanje skupnih razpoložljivih…

Novo iz Uradnela lista RS št. 5/2016 z dne 02.09.2016

AKTUALNA OBVESTILA IZ URADNEGA LISTA 

V Uradnem listu RS št. 58/2016 z dne 2. 9. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo…

Novo iz Uradnega lista RS z dne 26.08.2016

V Uradnem listu RS št. 56/2016 z dne 26. 8. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo spremembo 4. javnega razpisa za Podukrep 4.1 Podpora za…

 • First
 • <<
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • >>
 • Last