Mobilne aplikacije in IKT storitve

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in vzpostavitve e-storitev in mobilnih aplikacij na področju napredne uporabe IKT v izobraževanju 2014-2015

Energijska učinkovitost

Energetika Ljubljana d.o.o. je objavila spremembo javnega razpisa za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2014

Pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja je objavil javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2014

Dodeljevanje ugodnih posojil občinam

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja je objavil javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam

Nove karierne perspektive v sodobnem plesu

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za izbor operacij Nove karierne perspektive v sodobnem plesu

Finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo javni razpis za Ukrep III: finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2014

Izbor izvajalcev programov socialne vključenosti

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2015 do vključno 2019.

Projekti promocije lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov 2014-2015

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov promocije lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov 2014-2015

Zavod RS za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo ''ZAPOSLI.ME 6''

Zavod RS za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo ''ZAPOSLI.ME 6'' za zaposlovanje težje zaposljivih brezposelnih.

Več informacij o javnem povabilu najdete v nadaljevanju Javno povabilo ''ZAPOSLI.ME 6''

V petek je bil objavljen javni razpis za finančno pomoč kmetijam ob škodnih dogodkih

V PETEK JE BIL OBJAVLJEN RAZPIS ZA FINANČNO POMOČ KMETIJAM OB ŠKODNIH DOGODKIH

V Uradnem listu RS št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014 so bila objavljena naslednja javna obvestila in razpisi:

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo javni razpis za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2014.

Predmet…

 • First
 • <<
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • >>
 • Last