Javni razpis za razpisni področji A in B v letu 2017: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu

Namen javnega razpisa za razpisni področji A in B v letu 2017: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu je financiranje rednega delovanja organizacij civilne družbe v Republiki Sloveniji, katerih osnovna dejavnost je namenjena slovenski narodni skupnosti zunaj Republike Slovenije – vsestransko spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo zunaj Republike…

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2017–2018 sofinancirala Republika Slovenija

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis, katerega namen je zagotavljanje javnega interesa države s spodbujanjem obnavljanja in prezentacije kulturnih spomenikov.

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine:
Sklop 1: sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin…

Predstavitev aktualnih javnih razpisov iz PRP2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v oktobru in novembru 2016 objavilo več javnih razpisov. V okviru INFO točk KGZS bodo v prihodnjih dneh izvajali predstavitve navedenih razpisov na več lokacijah na Primorskem.

Novosti iz Uradnega lista RS št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016

V Uradnem listu RS št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture«.  

Predmet…

Pilotni/demonstracijski projekti - I. sklop: Pretvorba, distribucija in upravljanje energije

Namen in cilj razpisa: Namen javnega razpisa je podpora raziskovalno-razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov (v nadaljevanju: PD projekti) podjetij, usmerjenih v razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju na prednostnem področju Slovenske strategije…

Novosti iz Uradnega lista št. 74/2016 z dne 25.11.2016

V Uradnem listu RS št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo popravek javnega razpisa »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij…

Novosti iz Uradnega lista RS št. 72/2016 z dne 18.11.2016

AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 72/2016 z dne 18. 11. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo dopolnitev…

Novosti iz Uradnega lista RS št. 70/2016

AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA RS

V Uradnem listu RS št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis…

Aktualni razpisi iz Uradnega lista z dne 4. 11. 2016

V Uradnem listu RS št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila: 

 1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo spremembo javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo…

Aktualni razpisi iz Uradnega lista

V Uradnem listu RS št. 67/2016 z dne 28. 10. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za kulturo je objavilo Redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v…

 • First
 • <<
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • >>
 • Last