Aktualna obvestila iz Uradnega lista RS št. 39/2016

AKTUALNA OBVESTILA 

V Uradnem listu RS št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za izbor operacij…

Javni razpis za vzrejevalce čebeljih matic

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vzrejevalce čebeljih matic, da je bil 3. junija 2016 v Uradnem listu RS objavljen javni razpis za oddajo vlog v okviru ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2016. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 30.000 evrov.

Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug

MGRT namenja skoraj dva milijona evrov za začetek delovanja, za izboljšanje poslovanja 95 kooperativ in socialnih podjetij

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2016

Javna agencija SPIRIT Slovenija je danes, v petek, 3. junija 2016, v Uradnem listu in na svojih spletnih straneh objavila Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2016. Cilj javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo slovenskih poslovnih klubov v tujini in v sodelovanju z njimi intenzivneje spodbujati internacionalizacijo slovenskega…

Javni razpis za spodbude inovativnih podjetij v letu 2016 (P2B)

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu in na svoji spletni strani objavil Javni razpis za spodbude inovativnih podjetij v letu 2016 (P2B). Javni razpis je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Nepovratna sredstva, ki jih zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Operativnega…

Aktualna obvestila iz Uradnega lista RS št. 38/2016 z dne 27. 05. 2016

AKTUALNA OBVESTILA 

V Uradnem listu RS št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Slovenski podjetniški sklad je objavil spremembo vsebine javnega razpisa z oznako P7 sop 2016…

Mikrokrediti za podjetja s socialno vsebino

Slovenski podjetniški sklad letos prvič podpira socialna podjetja

Slovenski podjetniški sklad je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, dne 11.3.2016 v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani letos prvič objavil razpis P7 sop 2016 v višini 4 mio EUR. Namen objavljenega razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov…

Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2016

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) je v petek 27.5.2016, v Uradnem listu RS št. 36/2016 objavil javni razpis  P2 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2016, ki omogoča mladim visokotehnološkim podjetjem s potencialom hitre rasti in kreiranja novih delovnih mest, pridobitev zagonskega kapitala v obliki nepovratnih sredstev.

 Do 54.000 EUR subvencije za zagon…

Zaposli.me

Subvencija od 5.000 do 7.000 EUR

Razpis programa LIFE za sofinanciranje projektov 2016

Evropska komisija je 19. maja objavila razpis programa LIFE za projekte za varovanje okolja in reševanje posledic podnebnih sprememb za leto 2016. Skupna vrednost razpisa je 337,5 mio evrov, od tega je skoraj 274 mio evrov namenjenih podprogramu za okolje in dobrih 63 mio evrov podprogramu za podnebne ukrepe.

V letu 2016 bodo v okviru podprograma za okolje podprti tradicionalni« projekti,…

 • First
 • <<
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • >>
 • Last