Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2016-2017

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu, ki bo zviševal usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi in konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge.

Podprte bodo naslednje upravičene aktivnosti:

 • a) vodenje projekta;
 • b) priprava načrta usposabljanj in uvajanja poslovnih izboljšav (programa…

Novo iz Uradnega lista RS št. 44/2016 z dne 24.6.2016

AKTUALNA OBVESTILA  

V Uradnem listu RS št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 4. javni razpis za Podukrep…

Aktualno iz Uradnega lista RS št. 42/2016 z dne 17.6.2016

AKTUALNA OBVESTILA 

V Uradnem listu RS št. 42/2016 z dne 17. 6. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za podukrep 6.1…

Razpisi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

1. Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za odrasle za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc, s poudarkom na razvoju kompetenc s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja.

SUMFOREST

Javni razpis za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru Iniciative ERA - NET SUMFOREST v letu 2016

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti za leto 2016.

Rok prijave: 17.8.2016

Skladno s 5. členom uredbe za mlade kmete je upravičenec do podpore v okviru podukrepa 6.1 mladi kmet, ki je na dan oddaje vloge na javni razpis star od 18 do vključno 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in ustrezno usposobljenost v skladu s pogoji…

Javni razpisi Slovenskega filmskega centra

Slovenski filmski center vsako leto objavi in izvede razpise za financiranje razvoja in produkcije celovečernih igranih, dokumentarnih in animiranih filmov, ter produkcijo kratkih filmov. Objavlja in izvaja pa tudi razpise za oblikovanje drugih programov v skladu s svojo poslovno programsko politiko.

Več na tej povezavi.

Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2016

Na podlagi Zakona o Bloudkovih priznanjih (Uradni list RS, št. 112/05) in Pravilnika o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj (Uradni list RS, št. 9/06) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport poziva organe in organizacije na področju športa (Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez, nacionalne in druge športne zveze, športna društva), druge organizacije ter posameznike,…

Aktualna obvestila iz Uradnega lista RS št. 41/2016 z dne 10.6.2016

AKTUALNA OBVESTILA  

V Uradnem listu RS št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za spodbujanje aktivnega…

Zavod za zaposlovanje začel z izvajanjem programa pripravništva za mlade

ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE ZAČEL Z IZVAJANJEM PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA ZA MLADE 

Zavod RS za zaposlovanje je v teh dneh začel z izvajanjem novega programa pripravništva za mlade iskalce prve zaposlitve. Mlajšim od 30 let z zaključenim študijem prava, ekonomije, veterine,…

 • First
 • <<
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • >>
 • Last