Aktualno iz Uradnega lista RS št. 88/2016 z dne 30.12.2016

V Uradnem listu RS št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Stanovanjski sklad Republike Slovenije je objavil spremembe in dopolnitve programa za sofinanciranje projektov pridobivanja…

Evropa za državljane

Sklop 2 »Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep projektov civilne družbe « za leto 2017.

Javni razpis »Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij«

Predmet javnega razpisa je spodbuditi podjetja k izvajanju raziskovalno-razvojnih dejavnostih znotraj podjetja ter s pomočjo krepitve kompetenc in obstoječih inovacijskih potencialov prispevati k razvoju novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z izkazanim tržnim potencialom.

Cilj javnega razpisa je sofinancirati vsaj 40 inovativnih RRI projektov, ki se nanašajo na razvoj…

Objava Prvega javnega poziva LAS s CILjem

Lokalna akcijska skupina LAS s CILjem danes objavlja Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja v okviru EKSRP sklada na območjih občin Logatec, Idrija in Cerkno v letu 2016.

Aktualno iz Uradnega lista RS št. 84/2016 z dne 23.12.2016

AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 84/2016 z dne 23. 12. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo popravek…

Novosti iz Uradnega lista RS št. 79/2016

V Uradnem listu RS št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za kulturo je objavilo obvestilo o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju nepremične…

Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2017

Predmet tega razpisa je sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v Sloveniji, ki bodo obravnavali naslednja vsebinska področja:

SKLOP A: SPOŠTOVANJE IN SPREJEMANJE RAZLIČNIH ETNIČNIH SKUPIN, BEGUNCEV IN MIGRANTOV
Urad želi podpreti projekte, ki bodo namenjeni mladim in bodo prispevali k ustvarjanju…

Javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij - mednarodno razvojno sodelovanje

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz naslednjih instrumentov Unije:
– Evropski razvojni sklad (EDF),
– Instrument za razvojno sodelovanje (DCI),
– Evropski instrument sosedstva…

Erasmus+: Forward-Looking Cooperation Projects 2017 (EACEA/41/2016)

V okviru programa Erasmus+, ključnega ukrepa 3 (Podpora za reformo politik – Pobude za inovacije v politiki) je objavljen javni razpis, namenjen podpori evropskim projektom sodelovanja, usmerjenih v prihodnost, na področjih izobraževanja in usposabljanja, za leto 2017.

V prihodnost usmerjeni projekti sodelovanja so nadnacionalni projekti sodelovanja, katerih cilj je opredeliti, preskusiti,…

LIFE Preparatory Projects for the European Solidarity Corps

Objavljen je razpis za LIFE pripravljalne projekte, ki podpirajo uvajanje Evropske solidarnostne enote (podprogram za okolje). Projekti se morajo odvijati v EU, in sicer večinoma na območjih Nature 2000.

Rok prijave: 07.03.2017

Trajanje projekta: Od 2 do 12 mesecev.

Spletna stran razpisa je na tej povezavi

 • First
 • <<
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • >>
 • Last