Javni razpis »Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa«

Okvirna višina subvencij po tem razpisu znaša največ 500.000,00 EUR. Za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija je na voljo do 343.980,00 EUR, za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa do 156.020,00 EUR.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki so usmerjena k novim in izboljšanim poslovnim in proizvodnim procesom s ciljem zmanjšanja porabe virov (materiala, vode, energije,…

Javno povabilo: Zmorem, ker znam

Zavod RS za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo za izvedbo usposabljanja na delovnem mestu v okviru programa Zmorem, ker znam v vrednosti 500.000,00 EUR. Predvidena je vključitev 322 brezposelnih oseb, ki so uspešno zaključile prvi sklop programa Zmorem, ker znam v usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije.

Javno povabilo je odprto do porabe sredstev,…

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih delovnih in rezidenčnih štipendij ter mobilnosti avtorjev za leto 2016

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2016 na naslednjih področjih knjige:
a)    delovne štipendije (DŠ),
b)    rezidenčne štipendije v tujini (RŠ),
c)    mobilnost avtorjev v tujini (M).

Delovne štipendije (DŠ) - neposredna podpora avtorjem (vrhunskim ustvarjalcem, perspektivnim mladim ustvarjalcem, literarnim kritikom…

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2016 in 2017

Javna agencija SPIRIT razpisuje javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2016 in 2017

Razpis zajema:

 • Predmet: sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih z namenom povečanja možnosti predstavitve proizvodov in storitev mednarodni poslovni javnosti in poslovnega sodelovanja na mednarodni ravni.
 • Upravičenci:…

»Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij«

Javni razpis za izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov v programu »Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij«

Podpora podjetnicam - ustanovitev skupine ženskih poslovnih angelov na ravni EU

The European Community of Women Business Angels for Women Entrepreneurs

Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav podjetij, ki so prisotna na tujih trgih, s ciljem prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev (v nadaljevanju: izdelkov) na nov tuj trg in prodora novih izdelkov na obstoječ tuj trg ali na nov tuj trg.

Tržna raziskava po tem razpisu je strukturiran prikaz pridobljenih…

Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 - prvi kapitalski vstopi (TNI 16/17)

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud za začetne investicije pri prvih kapitalskih vstopih tujih investitorjev, ki jih bodo prijavitelji - pravne osebe, ki imajo sedež zunaj Republike Slovenije, ali fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče zunaj Republike Slovenije - nerezidenti (v nadaljevanju: tuji investitor) izvajali na ozemlju Republike…

Spremembe Javnih razpisov Slovenskega regionalnega razvojnega sklada

Spremembe javnih razpisov za primarno obdelavo, predelavo in tržne dejavnosti in za področje gozdarstva so objavljenje na tej spletni povezavi: http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo.

 

1. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.

Podpora je namenjena aktivnosti Dela za odpravo škode in obnovo gozda, ki so:

 • nega obnovljenih površin;
 • nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov;
 • obnova…

 • First
 • <<
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • >>
 • Last