Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2017)

Predmet razpisa: Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka…

Usposabljanje na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito

Zavod za zaposlovanje je 7. februarja objavil javno povabilo, ki bo osebam z mednarodno zaščito omogočilo usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih. Usposabljanje na delovnem mestu za osebe mednarodno zaščito poteka šest mesecev, brez delovnega razmerja, pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec.

V usposabljanje na delovnem mestu se lahko vključijo brezposelne…

Javni razpis nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2017

Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva objavlja javni razpis nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2017.

Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju: predvsem za pomembne prispevke h kakovosti vzgojnoizobraževalne prakse ter razvoju organizacije vzgojnoizobraževalnega procesa, za uveljavljanje človekovih pravic,…

Redni letni javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji v letu 2017. Namen sofinanciranja filmskih festivalov v Republiki Sloveniji je spodbujanje filmske kulture, filmske vzgoje ter omogočanje publiki, da se seznani s sodobnimi praksami domače in tuje filmske ustvarjalnosti.

Do sredstev agencije po tem razpisu so upravičene pravne osebe ali samostojni podjetniki…

Javni razpis za izbor operacij »Popestrimo šolo 2017–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti programa Popestrimo šolo 2017-2021(POŠ), namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev v osnovni in srednji šoli, s pomočjo katerih se bo izboljšalo kompetence učencev in dijakov (šolajočih), skladno s specifičnem ciljem 3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh…

»Pomoč pri integraciji za osebe z mednarodno zaščito«

Predmet javnega razpisa je osebam z mednarodno zaščito ter članom njihovih družin (državljanom tretjih držav) v prvih treh letih od pridobitve statusa zagotoviti projekt pomoči, s katerim bo omogočena celostna obravnava. Projekt predvideva operativno pomoč pri reševanju življenjskih situacij, izvedbo integracijskih aktivnosti in učno pomoč.

Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega…

»Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi. Dolgi programi socialne aktivacije bodo zagotavljali socialne in delovne spretnosti in znanja osebam iz ciljne skupine, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje morebitnih…

Javni poziv delodajalcem (RŠS)

Posoški razvojni center (PRC) obvešča, da so postopki vključevanja delodajalcev in štipendistov v Regijsko štipendijsko shemo Goriške statistične regije (RŠS) za sofinanciranje kadrovskih štipendij, podeljenih v šolskem/študijskem letu 2016/2017, v teku.

Regionalne razvojne agencije (RRA) smo že oddale vloge na "Javni razpis za podelitev javnega pooblastila ter sofinanciranje izvajanja…

Novosti iz Uradnega lista RS št. 5/2017 z dne 03.02.2017

V Uradnem listu RS št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje…

Novosti iz Uradnega lista RS št. 4/2017 z dne 27.01.2017

AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo spremembo…

 • First
 • <<
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • >>
 • Last