Kohezijski kotiček julij 2017

Kohezijski kotiček julij št. 104 najdete na tej povezavi.

Javno povabilo: Usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018

Zavod za zaposlovanje je pretekli teden objavil javno povabilo za usposabljanje predvidoma 4.000 brezposelnih na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije. Za obdobje 2017/2018 je na voljo skoraj 7,37 milijona EUR.

V UDM bo Zavod vključeval brezposelne osebe, ki so:
- starejše od 50 let in so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb najmanj 3 mesece,
- stare 30 let…

20 mio € za naložbe v osnovna sredstva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu 28.8.2017 objavilo dva nova javna razpisa iz naslova ukrepa 4 naložbe v osnovna sredstva in sicer 8. Javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017, ki je namenjen vsem vrstam naložb na kmetijskih gospodarstvih razen nakupu kmetijske mehanizacije, ter 3. Javni razpis za Podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov kmetijska gospodarstva za leto 2017, ki je namenjen kmetijam, samostojnim podjetnikom posameznikom ter za mikro, mala in srednja podjetja (MSP). Za oba namena je razpisanih 20 mio € nepovratnih sredstev. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 21. 8. 2017 do vključno 29. 11. 2017 do 24. ure.

Aktualni razpisi podjetniškega sklada

trenutno so odprti naslednji razpisi:

Program "MSP5+" P1 plus 2017 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Odprti razpisiodprt do 15. 10.2017
Program mladi

Objavljen JR za sofinanciranje kadrovskih štipendij

Regijska štipendijska shema goriške se nadaljuje tudi v programskem obdobju 2014-2020. Skupna dodeljena sredstva, za celotno obdobje izvajanja operacije znašajo 2.113.588,16 EUR.

 

22 Jul 2017 Preberi več

Aktualno iz Uradnega lista RS št. 32/2017 z dne 30.6.2017

V Uradnem listu RS št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za »Spodbude za raziskovalno…

Novosti iz Uradnega lista RS št. 31/2017 z dne 23.06.2017

V Uradnem listu RS št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil javni razpis za sofinanciranje šolnin…

Objavljen 2. Javni razpis garancij za bančne kredite

Obveščamo vas, da je bil v petek, 23.6.2017 v Uradnem listu RS objavljen 2. Javni razpis garancij za bančne kredite mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru Regijske garancijske sheme v Goriški regiji, vso dokumentacijo in dodatne informacije o razpisu pa lahko najdete na spletni strani:

Aktualni razpisi iz Uradnega lista RS št. 30/2017

V Uradnem listu RS št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za izbor operacij »Jezikovna integracija ranljivih…

Eko sklad - odprt javni poziv

Na voljo nova nepovratna sredstva Eko sklada za zamenjavo starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb, pa tudi dodatna nepovratna sredstva občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb ter dodatna kreditna sredstva občanom za okoljske naložbe

 • First
 • <<
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • >>
 • Last