Evropska sredstva za e-poslovanje majhnih in srednjih podjetij

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja…

Support for information measures relating to the EU Cohesion policy

Evropska komisija želi s tem razpisom za zbiranje predlogov izbrati morebitne upravičence za izvajanje vrste ukrepov za informiranje. Glavni cilj je zagotoviti podporo za pripravo in razširjanje informacij ter vsebin, povezanih s kohezijsko politiko EU.

Posebni cilji tega razpisa so spodbujanje boljšega razumevanje vloge kohezijske politike pri podpiranju vseh regij EU;…

Evropa za državljane

Europe for Citizens programme 2014-2020 (Operating grants) Structural support for European think tanks and for civil society organisations at European level

Actors of Urban Change 2017-2019

Actorts for Urbane Change želi podpreti 10 lokalnih projektov, s pomočjo katerih želijo preko kulturnih aktivnosti doseči trajnostni razvoj urbane participacije. Podprli bodo projekte, ki strmijo k socialni vključenosti, kulturni diverziteti, dostopnosti stanovanj, pravičnem upravljanju z okoljem in odgovornem upravljanju z viri. Vzpostavit želijo mrežo lokalnih projektov in člane projektov povezati…

Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti

Predmet razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki jih bodo izvajalci javnih kulturnih programov izvedli od 2018 do vključno 2021. Razpisna področja so uprizoritvena, glasbena, likovna in intermedijska umetnost. Sofinanciranje je namenjeno podpori tistih izvajalcev javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki delujejo v javnem interesu…

Javni razpis za izbor izvajalcev operacij Spodbujanje prožnih oblik učenja in podpora kakovostni karierni orientaciji za nadarjene

Predmet javnega razpisa, ki je razdeljen na dva sklopa, je sofinanciranje aktivnosti za razvoj prožnih oblik učenja za kakovostno karierno orientacijo za nadarjene dijake, priprava teoretskih podlag za delo ter za evalvacijo dela z nadarjenimi dijaki.

Sklop 1: Namen sklopa je vzpostaviti podporna okolja za izvajanje kakovostne karierne orientacije za nadarjene…

Dodatni javni razpis za izbor izvajalcev programa Zdrav življenjski slog 2017–2018

Zavod za šport Republike Slovenije Planica je objavil javni razpis za izbor izvajalcev programa Zdrav življenjski slog 2017-2018. Cilj javnega razpisa je dodatno spodbudit osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga.

Na javni razpis se lahko prijavijo osnovne šole, zavodi, registrirani za dejavnost v športu, društva v javnem interesu (nacionalna panožna športna zveza,…

Trije javni pozivi Zavoda za zaposlovanje

Zavod RS za zaposlovanje je v avgustu objavil tri javna povabila, in sicer:

Delovni preizkus 2017/2018 (1.8.2017)

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo delovnega preizkusa brezposelnih oseb na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu. Delovni preizkus omogoča, da delodajalci brezposelne preizkusijo in…

Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih integralnih turističnih produktov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in na vseh ravneh slovenskega turizma. Pri aktivnostih vezanih na umestitev turističnega produkta na trg je poudarek na…

Zaposli.me 2017/2019

Javno povabilo omogoča subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo ciljnim skupinam programa in so bili napoteni s strani ZRSZ. Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 EUR. Zaposlitev mora trajati vsaj 12 mesecev neprekinjeno.

 • First
 • <<
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • >>
 • Last