U.S. Embassy Slovenia: NGO Small Grants

Odprt je razpis Ameriškega veleposlaništva, ki je namenjen podpori dobro zasnovanih in vodenih projektov, ki prispevajo k razvoju nevladnega sektorja v Sloveniji, pri čemer bodo na tokratnem razpisu imeli prednost projekti na naslednjih področjih:

- integracija beguncev in migrantov, spoštovanje različnosti in multikulturnosti
- boj proti korupciji, dobro upravljanje in transparentnost

U.S. Embassy Slovenia: Cultural Grants Program

Približuje se naslednji rok prijave na razpis Ameriškega veleposlaništva, ki je namenjen podpori projektom, ki podpirajo kulturne izmenjave ter spodbujajo kulturne vezi med ZDA in Slovenijo.

Veleposlaništvo podpira naslednje aktivnosti: izmenjave, kulturne in umetniške prireditve, razstave, delavnice, predavanja ter kulturne projekte, ki spodbujajo in poglabljajo razumevanje ameriške…

Razpis JSKD

Javni razpis v okviru izbora operacij Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD

Delovne štipendije za samozaposlene v kulturi

Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Creative Europe

Creative Europe - MEDIA Sub-programme: Distribution Automatic Support 2017 (EACEA/18/2016)

Creative Europe

Creative Europe - MEDIA Sub-programme: Support to International Co-production Funds – 2017 (EACEA/24/2016)

Aktualno iz Uradnega lista RS št. 88/2016 z dne 30.12.2016

V Uradnem listu RS št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Stanovanjski sklad Republike Slovenije je objavil spremembe in dopolnitve programa za sofinanciranje projektov pridobivanja…

Evropa za državljane

Sklop 2 »Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep projektov civilne družbe « za leto 2017.

Javni razpis »Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij«

Predmet javnega razpisa je spodbuditi podjetja k izvajanju raziskovalno-razvojnih dejavnostih znotraj podjetja ter s pomočjo krepitve kompetenc in obstoječih inovacijskih potencialov prispevati k razvoju novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z izkazanim tržnim potencialom.

Cilj javnega razpisa je sofinancirati vsaj 40 inovativnih RRI projektov, ki se nanašajo na razvoj…

Objava Prvega javnega poziva LAS s CILjem

Lokalna akcijska skupina LAS s CILjem danes objavlja Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja v okviru EKSRP sklada na območjih občin Logatec, Idrija in Cerkno v letu 2016.

 • First
 • <<
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • >>
 • Last