Javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018«

V petek, 22. 12. 2017, je bil v Uradnem listu objavljen Javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018«. Razpis sofinancirata Republika Slovenija in Evropska…

Objavljen Javni razpis za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018-2021«

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da je na svoji spletni strani objavilo Javni razpis za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018-2021«.

 Predmet javnega razpisa z oznako JR ESS NKP 2018-2021…

Objavljen JR za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz programa razvoja podeželja 2014–2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 22.12.2017 v Uradnem listu RS objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014–2020. Za ta namen je razpisanih 6 mio EUR nepovratnih sredstev, upravičenci pa lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 15. 1. 2018 do vključno 16. 4. 2018, do 24. ure.

Cilj javnega razpisa je vzpostaviti nove obrate…

Javno povabilo za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc

Namen javnega povabila: Namen javnega povabila za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc (JP ASI 2017) je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.

Namen JP ASI 2017 je skladen s cilji…

U.S. Embassy Slovenia: Cultural Grants Program

Počasi se približuje naslednji rok prijave na razpis Ameriškega veleposlaništva, ki je namenjen podpori projektom, ki podpirajo kulturne izmenjave ter spodbujajo kulturne vezi med ZDA in Slovenijo.

Veleposlaništvo podpira naslednje aktivnosti: izmenjave, kulturne in umetniške prireditve, razstave, delavnice, predavanja ter kulturne projekte, ki spodbujajo in poglabljajo razumevanje…

U.S. Embassy Slovenia NGO Small Grants

Odprt je razpis Ameriškega veleposlaništva za leto 2018, ki je namenjen podpori dobro zasnovanih in vodenih projektov, ki prispevajo k razvoju nevladnega sektorja v Sloveniji, pri čemer bodo na tokratnem razpisu imeli prednost projekti na naslednjih področjih:

-    integracija beguncev in migrantov, spoštovanje različnosti in multikulturnosti
-    boj proti korupciji, dobro upravljanje…

Javni razpis NVO17 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij (NVO) na naslednjih vsebinskih področjih:

1. ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v družbo, ki bo z viri gospodarna, zelena in konkurenčno nizkoogljična;
2. informiranje o koristih blaženja podnebnih sprememb in praktičnih…

EACEA/23/2017

Creative Europe - MEDIA Sub-programme: Support for Development of Audiovisual Content - Slate Funding 2018

Sheme kakovosti

2. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017

Sofinanciranje kulturnih programov knjigarn

Javni dvoletni razpis za sofinanciranje kulturnih programov knjigarn za obdobje 2018–2019

 • First
 • <<
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • >>
 • Last