Javni razpis za podukrep 16.2.: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je objavilo javni razpis za podukrep 16.2.: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov...

Izvajanje praktičnega usposabljanja

Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017

Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti objavlja v okviru Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/16 z dne 7. 10. 2016, spremembe in nove dodatne prijavne roke za leto 2018.

Prijavni roki za oddajo vlog:
a) Subvencije…

Sofinanciranje programov na področju zdravja za humanitarne organizacije

Ministrstvo za zdravje je objavilo javni razpis za sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe ogroženih, ranljivih skupin ter bolnikov z nepogostimi kroničnimi boleznimi, ki jih izvajajo humanitarne organizacije.

Na razpis se lahko prijavi vlagatelj, ki ima status humanitarne organizacije na podlagi Zakona o humanitarnih organizacijah in sedež v Republiki Sloveniji…

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti

Objavljen je javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez, ki bodo izvedeni kot:
•    prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge…

Sofinanciranje priprave projektov H2020

Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020

Javni razpis za reprogramiranje investicijskih posojil v sadjarstvu in vinogradništvu - AR 2017

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je reprogramiranje finančnih obveznosti vlagateljev, ki so investirali v sadjarstvo in vinogradništvo in pri katerih je prišlo do nezmožnosti vračanja finančnih obveznosti iz naslova investicijskih posojil zaradi pozebe v letu 2017. Investicijsko posojilo je posojilo za vlaganja v izgradnjo in obnovo sadovnjakov in vinogradov, vključno z…

3. javni razpis za podukrep 19.3

Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

Objavljen Javni razpis Fundacije za šport 2018

I. Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov,  razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2018

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev športnih programov,  programov razvojne dejavnosti v športu, programov športnih prireditev in promocije športa ter programov…

Na voljo pet milijonov evrov za vozlišča P+R

Ministrstvo za infrastrukturo je 22.12.2017 objavilo Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti – vozlišč P+R (parkiraj in presedi). Na voljo je štiri milijone evrov za sofinanciranje vsaj dveh vozlišč P+R in milijon evrov za sofinanciranje vsaj štirih manjših vozlišč P+R.

Na  Javni…

 • First
 • <<
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • >>
 • Last