Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju kmetijstva ali gozdarstva ter ohranjanju poseljenosti podeželja, za:

Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja strokovnih prireditev, ki spodbujajo prenos znanja in informiranja ljudi na podeželju, na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, v skladu z Uredbo 1407/2013/EU za:

MKGP razpisuje tri nove razpise

Ministrstvo za kmetijstvo objavlja tri javne razpise in sicer JR Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo, JR Produktivne naložbe v klasično akvakulturo in JR Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture...

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

Slovenski podjetniški sklad razpisuje 79,2 MIO eur garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Z garancijami Slovenskega podjetniškega sklada lažje, hitreje in ceneje do bančnih kreditov

Javni razpis za priznanja inovacijam v regiji za leto 2018

GZS Severno Primorska gospodarska zbornica, Nova Gorica je letos že 16. objavila javni razpis za priznanja inovacijam v regiji za leto 2018. Prav tako so za vse novince pripravili brezplačni spletni seminar z naslovom: Kako uspešno pripraviti in prijaviti inovacijo na Razpise za inovacije 2018, ki bo ...

Program sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014–2020

Na spletni strani programa www.ita-slo.eu je objavljen razpis št. 5/2018 za predložitev strateških projektov.

Spodbujanje razvoja turizma 2018

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v letu 2018 sofinanciralo dejavnosti pravnih oseb, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma, v višini...

Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti za leto 2018

Objavljen je javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini za leto 2018. Predmet javnega poziva je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2018 ...

Slovenska turistična organizacija objavlja poziv za naziv Snovalec 2018

Slovenska turistična organizacija objavlja poziv za naziv Snovalec 2018, s katerim pomaga pri uresničevanju inovativnih projektov s področja turizma. Za najboljše ideje je na voljo 15.000 evrov nepovratnih sredstev...

 • First
 • <<
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • >>
 • Last