Novo iz Uradnega lista RS z dne 30.03.2018

V Uradnem listu RS št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018 so bila med drugim objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi...

Slovenski podjetniški sklad objavlja razpis P2 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes 23.3.2018 v Uradnem listu RS št. 19/2018 in na spletni strani SPS-a objavil javni razpis P2 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij. Mlada inovativna podjetja s potencialom rasti bodo lahko z nepovratnimi sredstvi v višini do 54.000 EUR razvijala produkt (MVP) in vstopila na trg.

Prijava v pred-selekcijski postopek v okviru razpisa P2 odprta le še do jutri - 20.3.2018!

Prijava v pred-selekcijski postopek v okviru razpisa P2 odprta le še do jutri - 20.3.2018! Pred samo prijavo na razpis podjetja ne smejo zamuditi prijave v pred-selekcijski postopek. Razpis bo objavljen predvidoma v petek, 23.3.2018...

Najava javnega razpisa za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem

Predmet javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v Goriški statistični regiji, ki dodeljujejo ter izplačujejo kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1 in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski ter podiplomski stopnji študija, in sicer za šolsko/študijsko leto 2018/2019.

Razpis v okviru Srednjeevropske pobude (SEP)

V okviru Srednjeevropske pobude (SEP) je objavljen javni razpis za sofinanciranje manjših projektov s ciljem prenosa znanja in dobrih praks, s poudarkom na prenosu med državami SEP, ki so članice EU, in državami SEP, ki še niso vstopile v EU.

Javni razpis MGRT za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, povezanih z digitalno promocijo turistične ponudbe Slovenije na zaokroženih območjih, ki jih pokrivajo vodilne destinacije slovenskega turizma, ki jih definira Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021, in z razvojem turističnih produktov.

Ministrstvo za okolje in prostor objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij

Ministrstvo za okolje in prostor objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja in prostora za leti 2018 in 2019

Javni razpis Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018 - 2019

Namen javnega razpisa je spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. Namen je tako s povezovanjem kompetenc, kapacitet, prenosom izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav spodbuditi mednarodno aktivnost in...

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem - EUROSTARS

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte Eurostars. Slovenski partnerji lahko sofinanciranje prejmejo za izvajanje tistega dela Eurostars projektov, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev.

Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.

 • First
 • <<
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • >>
 • Last