Javni razpis MK za izbor operacij "Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture"

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za izbor operacij Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture.

Aktualni razpisi iz Uradnega lista RS št. 81/2018 z dne 14.12.2018

V Uradnem listu RS št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

Razpis Mreže FARE

Razpis Mreže FARE za sofinanciranje aktivnosti v okviru kampanje Nogomet proti Homofobiji

Pilotni projekti

Javni razpis se izvaja z namenom spodbujanja podaljševanja delovnega življenja, ustvarjanja delovnih pogojev, ki bodo omogočali delavcem, da bodo pripravljeni delati dlje ter zniževanju števila dni povprečnega trajanja odsotnosti zaposlenih zaradi bolniškega staleža. Izvedeni projekti bodo služili tudi kot primeri dobre prakse za druge organizacije.

Sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2019–2020 sofinancirala Republika Slovenija

Sofinanciranje kulturnih projektov na področjih glasbene umetnosti

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju glasbene umetnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija.

Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje splošno izobraževalnih programov izobraževanja odraslih v šolskem letu 2018/19 in dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2019. Cilj javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in drugih ranljivih skupinah.

Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje projektnih predlogov v okviru evropske solidarnostne enote za leto 2019.

Ta razpis za zbiranje predlogov zajema naslednje ukrepe evropske solidarnostne enote:

 • prostovoljski projekti (roki prijave: 5. februar 2019, 30. april 2019, 1. oktober 2019)

 • prostovoljska partnerstva (posebni sporazumi za leto 2019 na podlagi okvirnega sporazuma o partnerstvu…

Objavljeni dve novi javni povabili za usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih

Programa Usposabljanje na delovnem mestu (UDM) in Usposabljanje na delovnem mestu za mlade (UDM – mladi) sodita med najuspešnejše programe aktivne politike zaposlovanja, saj rezultati kažejo, da se eno leto po zaključku usposabljanja zaposli več kot 70 % udeležencev.

Novosti iz Uradnega lista RS z dne 30.11.2018

V Uradnem listu RS št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi

 • First
 • <<
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • >>
 • Last