Javni razpis za izvedbo projekta »Obeležitev Svetovnega dneva beguncev«

Predmet javnega razpisa je v letih 2019, 2020 in 2021 priprava dogodka, namenjenega obeležitvi Svetovnega dneva beguncev, ki se obeležuje 20. 6.

Razpis Ministrstva za izobraževanje in šport

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij izgradnje razsvetljave nepokritih športnih površin, sofinanciranje investicij v novogradnje pokritih športnih objektov in sofinanciranje opremljanja športnih objektov in površin olimpijskih športnih centrov (po kategorizaciji OKS – ZŠZ) v letu 2019, katerih sofinanciranje se bo pričelo po uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov za leto 2019 in podpisom pogodb z izbranimi prijavitelji.

Slovenski filmski center objavlja tri razpise

Slovenski filmski center vsako leto objavi in izvede razpise za financiranje razvoja in produkcije celovečernih igranih, dokumentarnih in animiranih filmov, ter produkcijo kratkih filmov. Objavlja in izvaja pa tudi razpise za oblikovanje drugih programov v skladu s svojo poslovno programsko politiko.

Aktualne novosti iz Uradnega lista RS št. 16/2019

V Uradnem listu RS št. 16/2019 z dne 15. 3. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi

Sprememba vsebine Javnega poziva za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Slovenski podjetniški sklad je dne 22.2.2019 v Uradnem listu RS št. 11/2019 objavil Vavčer za tržne raziskave tujih trgov, dne 15.03. 2019 pa je v Uradnem listu RS objavil spremembo Javnega poziva, ki se nanaša na točko 5.3., in sicer:

Slovenski podjetniški sklad objavlja razpis P1 plus 2019 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Z garancijo Slovenskega podjetniškega sklada lažje, hitreje in ceneje do bančnega kredita! Skupno razpisanih 79,2 mio EUR garancij s subvencijo obrestne mere bo tudi letos okrepilo okoli 400 projektov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanje obratnega kapitala v povezavi z razvojnimi investicijami.

Razpisi gospodarskega ministrstva: milijonska razvojna pomoč podjetjem

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo letos objavilo več razpisov na področju podjetništva, internacionalizacije in regionalnega razvoja, na katerih bodo na voljo nepovratna sredstva in posojila.

Predložite letno poročilo pravočasno

Gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki, društva in politične stranke morajo, skladno s predpisi, predložiti letna poročila za leto 2018 do konca marca, letos najkasneje do 1.4.2019.

Aktualni razpisi iz Uradnega lista RS št. 14/2019 z dne 8.3.2019

V Uradnem listu RS št. 14/2019 z dne 8. 3. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

Slovenski podjetniški sklad objavlja razpis P2 2019 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes 08.03.2018 v Uradnem listu RS št. 14/2019 in na spletni strani SPS-a objavil javni razpis P2 2019 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij. Mlada inovativna podjetja s potencialom rasti bodo lahko z nepovratnimi sredstvi v višini do 54.000 EUR razvijala produkt (MVP) in vstopila na trg.

 • First
 • <<
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • >>
 • Last