Projekt City Centre Doctor se ukvarja z inovacijami v centru mesta

Občina Idrija je partner projekta City Centre Doctor, ki je podprt s strani programa URBACT III, transnacionalnega programa Evropske unije za spodbujanje celostnega trajnostnega razvoja mest. Program, v katerem občina sodeluje prvič, je namenjen povezovanju evropskih mest in občin za izmenjavo izkušenj in znanj na področju urbanih politik ter spodbujanju celostnega in vključujočega oblikovanja politik za trajnostni urbani razvoj.

Projekt City Centre Doctor je eno izmed 20 akcijskih omrežij, ki bodo pomagala mestom stopiti na pot celostnega in vključujočega oblikovanja politik za trajnostni urbani razvoj. Program URBACT je namreč strukturiran tako, da pomaga projektom s tremi vrstami intervencij, in sicer z vključevanjem partnerskih mest v mednarodne izmenjave, ki spodbujajo učenje med mesti, s krepitvijo zmogljivosti partnerskih mest v obliki usposabljanj in izmenjave znanj ter z zajemom in objavo vseh znanj, ustvarjenih v okviru projekta. Emmanuel Moulin, direktor programa URBACT, tako orisuje metodologijo v podporo temu projektu: »Proces se začne s sistematično analizo izzivov, politik in trendov, ki opredelijo trenutno stanje v vsakem od mestnih središč. Te informacije so zajete v osnovni študiji, ki predstavlja začetno točko in ključne poudarke projekta. Nato vsak projekt v vseh sodelujočih mestih vzpostavi lokalne mehanizme sodelovanja, t.i. URBACT lokalne supine (ULG), ki vključujejo vse ključne deležnike, vključno z lokalnimi avtoritetami in ekonomskimi skupinami, ki preko procesov učenja in izmenjave na nadnacionalni ravni ter na ravni lokalne skupnosti za vsako mesto razvijejo celovite akcijske načrte. Proces načrtovanja je interaktiven, s številnimi možnostmi za ustvarjalno sodelovanje v skupnosti, s potrošniki, trgovci, urbanisti, politiki in posebnimi interesnimi skupinami, kot so mladi in invalidi. Po dveletnem obdobju bodo načrti in ugotovitve projekta predstavljale osnovo za kapitalizacijo znanja, ki bo tudi pokazala napredek projekta od takrat, ko je bila izdelana začetna študija.«

Projektu City Centre Doctor se je občina pridružila v njegovi drugi fazi izvajanja in bo trajala do maja 2018. Partnerstvo povezuje 10 evropskih mest, vodi ga italijansko mesto San Donà di Piave. Skupaj si prizadevajo iskati inovativne rešitve in si nudijo strokovno podporo pri razvoju celostnih akcijskih načrtov, ki bodo usmerjali revitalizacijo njihovih mestnih središč.

Župani sodelujočih mest se dobro zavedajo, da so njihova mesta del širših ekonomskih funkcionalnih območij, kjer prevladujejo večja mesta, iz česar pa izhajajo tudi določene koristi oziroma prednosti za manjša mesta. Hkrati se mesta soočajo z izzivom vodenja mestnih središč, ki morajo z večjimi mesti stalno »tekmovati«, da v manjših mestih zadržijo prebivalce, pritegnejo obiskovalce in podjetniške iniciative. Projekt občinam pomaga pri razvoju strategij in ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti in privlačnosti omenjenih mestnih središč.

Projekt za vsako od partnerskih mest predstavlja priložnost za spodbujanje interesa lokalne skupnosti, da se vključuje, razpravlja, posvetuje in v okviru projekta oblikuje ukrepe, ki jim bodo omogočali vrsto izboljšav v mestnih središčih. Te izboljšave bodo vplivale na potrošnjo, ustanavljanje novih podjetij in ekonomsko rast ter posledično na ustvarjanje novih delovnih mest.

Po obisku vseh mest je vodilni strokovnjak g. Wessel Badenhorst skupaj z vsemi mesti skupaj naslednja vprašanja, pomembna za razvoj in oblikovanje tematik ter vsebin, o katerih bodo partnerji razpravljali v okviru izmenjav na nivoju partnerstva in na ravni ULG:

  • Kateri so ključni dejavniki lokalne ekonomije, na katere lahko vplivamo, da spodbudimo nov gospodarski razvoj in rast v centru mesta?
  • Kako rešujemo problematiko gostega prometa in drugih dejavnikov v centru mesta, ki odvračajo ljudi od obiska?
  • Kaj lahko storimo, da bo naše mesto pametno in kako lahko izrabljamo pametne tehnologije za reševanje problematik v centru mesta?
  • Kaj lahko storimo, da bo naše središče mesta bolj privlačno in prijetno za ljudi?
  • Kako bomo zadržali mlade v našem mestu in še posebej, kako lahko pritegnemo mlade, da bodo center mesta sprejeli kot prostor za druženje, preživljanje prostega časa, za delo ali življenje? 

Ključna pozornost projekta, ki ga občina izvaja tudi v sodelovanju z izbranim zunanjim izvajalcem, Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo,  je tako usmerjena v mestna središča, ki se srečujejo s številnimi sodobnimi trendi in spremembami na različnih področjih. Idrija se bo še posebej posvetila raziskovanju izzivov, kot so pomankanje družabnega življenja v centru mesta, kar se kaže s pomanjkanjem živahnosti in slabšo izkoriščenostjo javnih prostorov, slabša trgovska ponudba v centru, izseljevanje mladih, možnosti za podjetniške dejavnosti ter prevladujoča odvisnost prebivalcev in obiskovalcev centra od uporabe avtomobilov.  

ŠTUDIJE, POROČILA IN RAZISKAVE:

State of the Art - Policy context and trends in revitalising city centres (ENG)

Baseline Study (ENG)

Place Analysis Report - Idrija City Centre (ENG)

Place analysis in the City Centre Doctor Project - Comparisons on Mobility (ENG)

Place analysis in the City Centre Doctor Project - Comparisons on Retail (ENG)

Report on Consultations and Idea Cafe event at "Goli place" (Idrija, 24.- 26. march 2017)

VEČ INFORMACIJ O PROJEKTU NAJDETE NA: 

https://www.facebook.com/City-Centre-Doctor-Idrija

www.urbact.eu/citycentredoctor

www.facebook.com/citycentredoctor

www.twitter.com/citycentredoctor

www.instagram.com/citycentredoctor

www.pinterest.com/citycentredoc

KONTAKTNI PODATKI:

  • Koordinator projekta na Občini Idrija: Maja Majnik, +386 5 37 34 516, maja.majnik@idrija.si
  • Koordinator ULG: Tina Lisac, ICRA d.o.o. Idrija, +386 5 37 20 180, tina.lisac@icra.si  

 Projekt je sofinanciran v okviru programa URBACT III s trani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in bo potekal do maja 2018.