Razvoj novih produktov na podeželju

Osnovni podatki o projektu:
Nosilec: LAS za razvoj
Partnerji:ICRA d.o.o. Idrija, Občina Idrija, Občina Cerkno, Občina Kanal ob Soči, Društvo upokojencev Kanal, TD Kolovrat Lig, TIC Kanal

Celotna vrednost projekta: 57.381,94 €
Sredstva LEADER: 37.578,13 €, 65 % od celotne vrednosti
Obdobje izvajanja projekta: september 2008 - avgust 2009
Projektni vodja: Darja Laharnar, ICRA d.o.o. Idrija

V okviru projekta je bil razvit nov lokalni produkt (kanalska noša), ki ima pred seboj številne možnosti nadaljnjega razvoja ter odkupljena receptura za kulinarični produkt marijaceljski kolač. Projekt je pozitivno vplival na razvoj novih produktov in s tem nove turistične ponudbe in posledično na povečanje prepoznavnosti območja. Hkrati omogoča, da se bodo lahko v bodoče vanjo vključevali v večji meri zasebni finančni viri ter se bo tako okrepila možnost razvoja nove tržne ponudbe.