Izboljšanje in večanje ponudbe podeželja

Osnovni podatki
Nosilec: LAS za razvoj
Partnerji:Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, Posoški razvojni , KGZS-Zavod GO, Fundacija BIT Planota, Občina Idrija, Občina Cerkno, Občina Kanal, Občina Tolmin, Občina Kobarid, Občina Bovec, MO Nova Gorica
Celotna vrednost projekta: 62.611,04 €
Sredstva LEADER: 44.976,78 €, 71,84 % celotne vrednosti
Obdobje izvajanja projekta: september 2008 - avgust 2009
Projektni vodja: Darja Laharnar, ICRA d.o.o. Idrija

Projekt je vključeval informiranje kmečkega prebivalstva o možnostih neposredne prodaje in s tem povečanje možnosti za dodaten zaslužek na kmetiji. Večji zaslužek na kmetijah pa pomeni tudi večjo možnost za ohranjanje poseljenosti podeželja. Zaradi trajnostnega razvoja produktov in skrbi za kakovost ponudbe je bilo v projektu izpeljano ocenjevanje kakovosti lokalnih pridelkov in izdelkov. Tako je projekt spodbudil sonaravno pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov. Z aktivnostmi je projekt prispeval k povečani prepoznavnosti območja, ki ga zajema LAS za razvoj.