Krepitev lokalne identitete

Osnovni podatki o projektu
Nosilec: LAS za razvoj
Partnerji: Posoški razvojni center, ICRA d.o.o. Idrija, fundacija BIT, Športno društvo Sužid, Igralska skupina Drežnica, Turistično društvo Bovec, Turistično društvo Čezsoča, Turistično društvo Log pod Mangartom, Turistično društvo Soča-Lepena, Turistično društvo Soča-Trenta, Društvo rejcev drobnice Bovške, TD Kolovrat Lig, ŠD Morsko, TD pod Kojco, Društvo rokodelcev, Društvo podeželske mladine Vrsnik Ledine, Turistično društvo Idrijske Krnice, Aktiv žena in deklet Trnovo, TD Lokovec, K.Z. Tolmin z.o.o., KS Poljubinj
Celotna vrednost projekta: 50.722,22 €
Sredstva LEADER: 40.570,00 €
Obdobje izvajanja projekta: april 2009–februar 2010
Projektni vodja: Peter Domevšček, Posoški razvojni center

Na območju LAS delujejo številna društva, katerih interes je močno povezan z dejavnostmi, ki zasledujejo cilje ohranjanja kulturne dediščine in lokalne etnologije na splošno. Pozornost se je namenilo  izvajanju javnih prireditev z etnološkim pridihom, ker so z vidika etnologije in promocije podeželskih aktivnosti zelo pomembne. V okviru projekta so bila odobrena sredstva enakomerno razporejena po sedmih občinah na območju LAS s katerimi so bile  financirane etnološke prireditve po celotnem območju. Izdelana je bila tudi sistemska baza podatkov.