Povezovanje lokalno tipičnih produktov s turistično ponudbo

Osnovni podatki o projektu
Nosilec: LAS za razvoj
Partnerji: Občina Idrija, Občina Cerkno, Občina Tolmin, Občina Kobarid, Občina Bovec, Občina Kanal ob Soči, PRC, ICRA, fundacija BIT planota, Turistično društvo Kolovrat LIG, Zavod gost na planoti, KGZS-Zavod GO
Celotna vrednost projekta: 44.050,29 €
Sredstva LEADER: 16.150,10 €
Obdobje izvajanja projekta: marec 2009–april 2010
Projektni vodja: Darja Lahajnar, ICRA d.o.o.

V tem projektu se je izvedla skupna informacijsko-promocijska prireditev, kjer so bili predstavljeni lokalno tipični produkti iz območja LAS za razvoj. Cilj prireditve je bil tudi nadgradnja  blagovne znamke GRAPE »dobro pridelano doma«, ki so jo v okviru Interregovega projekta TIPI-NET razvili partnerji v projektu z namenom, da ta blagovna znamka postane prepoznavna znamka podeželskega območja in lokalno tipičnih produktov na območju LAS za razvoj. Na prireditvi se je tako predstavilo lokalno tipične produkte, vključene v blagovno znamko, izvedlo se je otroške delavnice na temo podeželja, s čimer se je že pri najmlajših krepilo lokalno identiteto in prepoznavnost lokalno tipičnih produktov. Izvedeni so bili tudi prikazi različnih dejavnosti, kar dolgoročno prispeva k poznavanju in ohranjanju dediščine območja LAS za razvoj.