Krajinski park Zgornja Idrijca

Osnovni podatki o projektu
Nosilec: KUD Avgust Idrija
Partnerji: Občina Idrija, Založba Bogataj, ABC Merkur d.o.o., ICRA d.o.o. Idrija
Celotna vrednost projekta: 11.267,00 €
Sredstva LEADER: do 3.938,60 €
Obdobje izvajanja projekta: maj 2010 - september 2010
Projektni vodja: Damjan Bogataj, Založba Bogataj

Prek projekta Krajinski park Zgornja Idrijca smo univerzalne vrednote čuvanja in ohranjanja ekosistemov ter kulturnih in tehničnih spomenikov približali zainteresirani, tako domači kot tuji javnosti brez tveganja, da bi s povečanim številom obiska v parku načeli občutljivo naravno ravnotežje. Spletna predstavitev krajinskega parka Zgornja Idrijca je ena izmed oblik prezentacije te naravne, kulturne in tehniške dediščine. S spletno stranjo je tako celovito predstavljen park v fotografiji in tekstu. Z nadgradnjo strani se je dosegel še širši prostor (tuji jeziki), ob interaktivni karti pa je park predstavljen bolj plastično in turizmu primerno.