Več znanja na podeželju III. del/2010  - Izobraževalni program na območju LAS

Osnovni podatki o projektu

Nosilec: LAS za razvoj
Partnerji: Občina Idrija, Občina Cerkno, Občina Tolmin, Občina Bovec, Občina Kobarid, Občina Kanal ob Soči, Posoški razvojni center, ICRA d.o.o. Idrija, Fundacija BiT planota, KGZS – Zavod GO, NAC Tolmin
Celotna vrednost projekta: 51.342,86 €
Sredstva LEADER: do 29.782,12 €
Projektni vodja: Mateja Bizjak, ICRA d.o.o. Idrija

Obdobje izvajanja projekta: september 2010–maj 2011

V okviru projektov Več znanja na podeželju, ki so potekali  od avgusta 2008 do maja 2011 se je pripravilo izobraževalne programe, ki so  bili rezultat skupnega dela partnerjev v projektu. Izobraževalni programi so bili sestavljeni iz dveh delov, iz skupnih, bolj splošnih predavanj, ki so bila organizirana za celotno območje LA in iz lokalnih predavanj, ki so sledila lokalno izraženim potrebam in posebnostim posameznih občin. Brezplačna izobraževanja so bila dostopna za vse podeželsko prebivalstvo. Projekti so prispevali k splošnemu širjenju zavesti o potrebah znanja in vseživljenjskega učenja. Vplivali so na prepoznavnost izobraževalnih možnosti za prebivalce podeželja.