Več znanja na podeželju II. del/2009 - Izobraževalni program na območju LAS  

Osnovni podatki
Nosilec: LAS za razvoj
Partnerji: Posoški razvojni center, ICRA d.o.o. Idrija, Fundacija BiT Planota, KGZS – Zavod Gorica, TIC Kanal ob Soči, Občina Idrija, Občina Cerkno, Občina Tolmin, Občina Bovec, Občina Kobarid, Občina Kanal ob Soči, Mestna Občina Nova Gorica
Celotna vrednost projekta: 32.000,00 €
Sredstva LEADER: 16.585,80 €
Obdobje izvajanja projekta: septembra 2009 – maj 2010
Projektni vodja: Mateja Bizjak, ICRA d.o.o. Idrija