Več znanja na podeželju I. del 2009 - Izobraževalni program na območju LAS

Osnovni podatki o projektu:
Nosilec: LAS za razvoj
Partnerji:
Posoški razvojni center, Občina Bovec, Občina Idrija, Fundacija Bit Planota, KGZS – Zavod GO, Občina Kanal ob Soči, Občina Cerkno, Občina Kobarid, Občina Tolmin, MO Nova Gorica
Celotna vrednost projekta: 59.163,43 €
Sredstva LEADER: 30.458,34 €
Obdobje trajanja projekta: avgust 2008 - maj 2009
Projektni vodja: Mateja Bizjak, ICRA d.o.o. Idrija