Podpora prireditvam NVO na območju LAS

Osnovni podatki o projektu
Nosilec: LAS za razvoj
Partner: Idrijsko - Cerkljanska razvojna agencija, Ustanova Fundacija BiT planota, Posoški razvojni center, Občina Kanal ob Soči, Občina Idrija, Občina Cerkno, Občina Tolmin, Občina Kobarid, Občina Bovec, Mestna Občina Nova Gorica Turistično društvo Ravne – Bate, Turistično društvo Kal nad Kanalom, Kulturno društvo Stol Breginj, Turistično društvo Čezsoča, Društvo za promocijo in zaščito idrijskih jedi, C.M.A.K., Društvo Baška dediščina
Celotna vrednost projekta: 110.590,04 €
Sredstva LEADER: do 84.925,80 €
Projektni vodja: Darijan Krpan, Ustanova Fundacija BiT planota

Trajanje projekta: od 1. 1. 2012 - 30. 4. 2013

V okviru projekta Podpora prireditvam nevladnih organizacij (NVO) na območju LAS, ki je želel usposobiti društva in druge NVO za pripravo in organizacijo prireditev, ki bodo vključevale nove pristope za krepitev lokalne identitete in dediščine ter s tem prispevale k bogatitvi turistične ponudbe je bilo izvedenih sedem prireditev. Usposobljenih je bilo sedem NVO za načrtovanje in izvedbo prireditev, ki so v programu vsebovale dejavnosti za aktivno vključevanje obiskovalcev. Na Idrijsko-Cerkljanskem sta potekali dve prireditvi: V Idriji se je odvijal Praznik idrijskih žlikrofov, razgibana družabno-turistična prireditev, posvečena tej tradicionalni in prepoznavni idrijski specialiteti, v Cerknem pa je potekalo tradicionalno Poletjem v Cerknem.

Projekt »Podpora prireditvam NVO na območju LAS« je sofinancirano s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino informacij je odgovoren LAS za razvoj. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, in okolje.