Vzpodbujanje kmetijstva, rokodelstva in domače obrti ter gastronomije ob Smaragdni poti »KROG«

Osnovni podatki o projektu
Nosilec: LAS za razvoj
Partner: Idrijsko – Cerkljanska razvojna agencija, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica,
Ustanova Fundacija BiT planota, JZ Triglavski narodni park, Posoški razvojni center, Občina Kanal ob Soči, Občina Idrija, Občina Cerkno, Občina Tolmin, Občina Kobarid, Občina Bovec, Mestna Občina Nova Gorica
Celotna vrednost projekta: 102.010,68 €
Sredstva LEADER: do 84.631,45 €
Projektni vodja: Michaela Vidič

V okviru projekta Vzpodbujanje kmetijstva, rokodelstva in domače obrti ter gastronomije ob Smaragdni poti - »KROG«, je nastalo informativno gradivo, ki nudi osnovne informacije o neposredni prodaji, o registraciji dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter o registraciji domače in umetnostne obrti.

Gradivo nastalo v projektu KROG:


Projekt KROG se je izvajal v okviru programa LEADER, LAS za razvoj, NIP 2011 in je bil sofinanciran je s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.