Gozdno-lesna veriga

Občine Idrija, Cerkno in Logatec v letih 2015 in 2016 sofinancirajo lokalni projekt vzpostavljanja gozdno-lesne verige.

Izbrani izvajalec aktivnosti je Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija.

Združenje lastnikov gozdov na celem območju:

Aktivnosti obsegajo animacijo in izvedbo izobraževanj.

Združenje lastnikov gozdov na celem območju:

 • Priprava statuta in ustanovitev,
 • Anketa med lastniki gozdov z namenom ugotavljanja potreb, začrtati delo društva,
 • Informiranje in obveščanje,
 • Povezava s potencialnimi ponudniki,
 • Možnost vstopa društva v zadrugo GOLEZ Idrija z.o.o.,
 • Skupni cilj: večja dodana vrednost.

Izobraževalni program:

 • Osveščanje in inovativnost,
 • Podjetnost,
 • Izobraževalni program (priprava programa glede na potrebe lesarjev),
 • Svetovanja glede na interes lesarjev in možnosti pridobitve ustreznih strokovnjakov.

Analitični del:

 • Popis na območju Občine Cerkno in Občine Logatec – zbrani podatki obstoječih subjektov gozdno lesne verige,
 • Srečanje oz. okrogla miza – delo s potencialnimi zainteresiranimi
 • Zapis in usmeritve iz obstoječih območji.

Kontakt:

Darja Lahajnar, 05 37 43 914, darja.lahajnar(at)icra.si