GRAPE - dobro pridelano doma

Osnovni podatki o projektu
Nosilec: LAS za razvoj
Partner: Idrijsko – Cerkljanska razvojna agencija, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica,
Ustanova Fundacija BiT planota, JZ Triglavski narodni park, Posoški razvojni center, Občina Kanal ob Soči, Občina Idrija, Občina Cerkno, Občina Tolmin, Občina Kobarid, Občina Bovec, Mestna Občina Nova Gorica
Celotna vrednost projekta: 53.443,98 €
Sredstva LEADER: do 43.322,19 €
Projektni vodja: Darja Lahajnar, ICRA d.o.o.

Cilj projekta je bilo povečanje količine in kakovosti lokalno tipičnih pridelkov, izdelkov, storitev ter števila ponudnikov na trgu. Z ureditvijo uporabe blagovne znamke za lokalne pridelke, izdelke in storitve na območju LAS smo prispevali k razvoju in organiziranemu trženju. Izdelan je bil prikaz stanja BZ Grape - Dobro pridelano doma in pregled drugih znamk kakovosti.  Opredeljena je bila problematika in izdelana revizija izbrane strategije imena blagovne znamke. Izvedene so bile številne delavnice z različnimi ciljnimi skupinami in podpisan dogovor o uporabi BZ s strani občin in podpornih inštitucij.