Idrija - Območje topilnice Rudnika živega srebra - 1. faza obnove

Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, Mestni muzej Idrija in norveški Magma Geopark izvajajo projekt IDRIJA – OBMOČJE TOPILNICE RUDNIKA ŽIVEGA SREBRA – 1. FAZA OBNOVE iz programa finančnega mehanizma EGP 2009-2014, katerega cilj je ohraniti in obnoviti ogrožen spomenik državnega pomena, vpisan na UNESCO seznam svetovne dediščine, obogatiti turistično ponudbo in ponudbo izobraževalnih programov za različne ciljne skupine ter povečati ozaveščenost o pomenu ohranjanja kulturne dediščine in njenih razvojnih možnosti.

Aktivnosti v projektu obsegajo gradbeni del, ki zajema obnovo klasirnice in izgradnjo novega centra za obiskovalce. Drugi del aktivnosti je razstavni del v okviru katerega bosta zasnovani postavitvi Po poti živosrebrove rude in Od rude do kapljic živega srebra. Z njuno postavitvijo želijo partnerji zgodbo o živem srebru povezati „od rude do kapljice“, torej iz Antonijevega rova do topilnice. V objektu klasirnice bo po zaključku projekta na ogled predstavitev transporta rude iz rudnika in postopka pobiranja, drobljenja ter sejanja rude. V novozgrajenem sprejemno razstavnem centru pa se bo obiskovalec na moderen avdio-vizualno-virtualen način seznanil z lastnostmi živega srebra, njegovo uporabo, različnimi načini žganja rude skozi stoletja in vplivi na okolje ter človeka. Tretji del projekta obsegajo ostale aktivnosti, kot so fotonatečaj, predavanja in delavnice, občasne razstave, izobraževalni programi za šole, novi turistični programi in ostali dogodki.

Več o projektu in dogodkih si oglejte na spletnih straneh nosilcev projekta: Centra za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija (www.cudhg-idrija.si) in norveškega partnerja Magma Geopark (www.magmageopark.com).

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija v projektu sodeluje kot izbrani podizvajalec in nudi svetovanje in pomoč pri upravljanju in koordinaciji projekta ter koordinaciji aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti.