Lokalna tržnica Logatec

Občina Logatec, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija in Komunalno podjetje Logatec bomo v  letu 2016 skupaj aktivno pristopamo k povezovanju lokalnih ponudnikov ter k podpori pri trženju lokalnih produktov. V Logatcu vzpostavljamo kakovostno in prepoznavna lokalno tržnico. Tržnica pomeni nadaljevanje organiziranega trženja, ki smo ga skupaj z nekaterimi ponudniki deloma že osnovali v okviru študijskega krožka Prinesi kar imaš. 

ICRA se tako na osovi strokovnih znanj, izkušenj in razvite dobre prakse lokalne tržnice v Idriji in Cerknem vključuje v izvajanje naslednjih aktivnosti:

  • priprava tržnega reda in priprava pravil za delovanje Lokalne tržnice Logatec (v nadaljevanju LTL),
  • vključevanje in animacija lokalnih ponudnikov, 
  • priprava CGP LTL,
  • promocija LTL,
  • priprava mesečne prireditve Sobotni utrip na LTL in Velike tržnice (oktober).

Več informacij na FaceBook profilu Lokalna tržnica Logatec.

Kontakt: 

Špela Rudolf, spela.rudolf(at)icra.si, 05 37 20 180

Dušanka Černalogar, dusanka.cernalogar(at)icra.si, 05 37 43 913

Projekt financira Občina Logatec.