Narava in turistično–rekreacijske dejavnosti  »NATURE«

Osnovni podatki o projektu
Nosilec: Občina Idrija
Partner: Trgos kava bar 3 X 3 Irena Mihelj s.p., Tekaško smučarski klub Idrija,
Idrijsko – Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, Turistično društvo Idrija
Celotna vrednost projekta: 62.903,42 €
Sredstva LEADER: do 49.949,17 €
Projektni vodja: Karmen Makuc, Občina Idrija

Osrednji namen projekta je bilo oblikovanje naravi prijazne turistične, zlasti rekreacijske dejavnosti v Krajinskem parku Zgornja Idrijca in širše v zavarovanih območjih, ki jih je potrdil Zavod za varstvo narave. Tako je bil za  Idrijsko Belo pripravljen aktiven program za Lajšt z animatorji, namenjen vsem generacijam. Kupljena so bila kolesa, ki jih obiskovalci parka lahko najamejo. Urejena je bila informacijska infrastruktura TSC Vojsko s postavitvijo novih znakov za označevanje smeri, dolžin in težavnosti tekaških prog. Izdelane so bile nove topografske karte z vrisanimi tekaškimi progami in vzdolžnimi profili prog, natisnjena je bila tudi nova zloženka, ki obiskovalcem predstavlja TSC Vojsko. Uresničenih je bilo še nekaj drugih idej, ki so popestrile turistično-rekreacijski utrip Krajinskega parka Zgornja Idrijca.