Razpis zajema sofinanciranje študentskih projektov s področij izobraževanja, kulture, sociale, zdravstva, t&t, mednarodnega sodelovanja in založništva. Projekti se morajo začeti izvajati v obdobju med 1. junijem 2016 in 30. aprilom 2017 ter končajo najkasneje 15. maja 2017.

Vrednost razpisa: 33.000 eur

Rok prijave: 29.4.2016

Povezava na razpis: povezava

Upravičeni prijavitelji:

Prijavitelji na razpis morajo imeti pravni status nevladne organizacije, in sicer društva ali zveze društev, ki:

• temelji na študentskem udejstvovanju in je ustanovljeno za dejavnosti, ki so predmet razpisa,

• ima neprofitni značaj in je demokratično organizirana,

• je registrirana kot pravna oseba v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani,

• ima najmanj polovico vseh svojih dejavnosti namenjenih študentom članic ŠOU v Ljubljani oz. ima v svoji strukturi v statutu ustanovljeno mladinsko oz. študentsko sekcijo, katero v vsaj 75 % sestavljajo študenti ŠOU v Ljubljani, hkrati pa je najmanj polovica vseh njenih dejavnosti namenjenih študentom ŠOU v Ljubljani.