Preko Slovenskega podjetniškega sklada bodo lahko mlada inovativna podjetja letos že tretjo leto zapored dostopala do semenskega kapitala, ki ga je SPS v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, subjekti inovativnega okolja ter specializiranimi izvajalci v slovenskem start up ekosistemu oblikoval že leta 2014, instrument pa se je izkazal kot odličen finančni vir za mlada podjetja, ki v začetnih fazah razvoja nujno potrebujejo dodaten kapital za lažji vstop in hitrejšo rast na trgu.

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je danes 8.4.2015, v Uradnem listu RS št. 26/2016 in na svoji spletni strani objavil dva javna razpisa v skupni višini 2,5 mio EUR, od tega je 1,5 mio EUR razpisanih v okviru produkta SK75 (konvertibilno posojilo v višini 75.000 EUR), preostali znesek (1,0 mio EUR) pa v okviru produkta  SK200 (javna lastniška investicija v višini 200.000 EUR, pri čemer je prisotna zahteva po zasebnem investitorju, ki mora zagotoviti vsaj 20 % delež zneska, ki ga v podjetje vloži SPS). 

 Da bi podjetjem zagotovili čim večje možnosti za uspešen preboj na trg (s produktom SK75) in hitrejšo rast na trgu (s produktom SK200), se je SPS tudi v letu 2016 povezal s Start up Iniciativo, ki organizira pred–selekcijske postopke, v okviru katerih so podjetja deležna različnih delavnic za razvoj ideje, pomoč pri pripravi kakovostne vloge, sodelujejo na Start-up tekmovanjih, demo dnevih, izberejo svojega start-up mentorja ali pa se vključijo v start-up šolo. Pred-selekcijski postopek ni obvezen, se pa udeležba zelo priporoča, saj podjetja, ki sodelujejo v pred-selekciji lahko zberejo do 40 točk za potrebe javnega razpisa (SK75, SK200). Rok za prijavo v pred–selekcijski postopek je 12. april (za prvo odpiranje) in do 9. septembra (za drugo odpiranje) na spletnem naslovu: http://www.startup.si/sl-si/programi/produkt-sk75/prijava in http://www.startup.si/sl-si/programi/produkt-sk200/prijava.

Natančni pogoji so podrobneje definirani na ravni javnega razpisa SK75 2016 in SK200 2016, ki ga najdete na http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=43 (SK200), http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=42 (SK75)  in v Ur. l. RS št. 26/2016.

Sporočilo za javnost najdete na naslovu: http://www.podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/309-slovenski-podjetniski-sklad-skupno-razpisuje-2-5-mio-eur-semenskega-kapitala-v-obliki-konvertibilnih-posojil-in-direktnih-kapitalskih-vlozkov

Podprtih že 45 inovativnih mladih podjetij preko semenskega kapitala

SPS je v okviru linije semenskega kapitala finančno okrepil skupno 45 mladih inovativnih podjetij. 7 podjetij je bilo podprtih z direktnim kapitalskim vložkom SPS–a, ostala so prejela konvertibilno posojilo. Letos namerava SPS finančno spodbuditi še dodatnih 25 podjetij, od tega do 5 podjetij s kapitalskim vložkom.

 

Na spletnem naslovu http://www.startup.si/sl-si/novica/209/znanih-12-prejemnikov-jesenskih-sk-investicij-v-druzini-sk-je-ze-45-podjetij-ki-so-prejela-3-8-mio-kapitala- si lahko ogledate tudi investicije, ki so bile podprte s strani SPS-a v letu 2015.