Javni razpis iz naslov podukrepa 8.6 - Podpora za naložbe v v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa; rok: 15. 4. 2016 do 24. ure

Javni razpis iz naslova podukrepa 4.3 - Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2016; rok 22. 4. 2016 do 24. ure

Javni razpis iz naslova podukrepa 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016; rok: 28. 4. 2016 do 24. ure

Javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelavegospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave; rok: 20. 4. 2016 do 24. ure.