Javni poziv za dodelitev kulturnih žepnin za samozaposlene v kulturi v letu 2016


V petek,
25. 3. 2016 bo v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Ministrstva za kulturo objavljen Javni poziv za dodelitev kulturnih žepnin za samozaposlene v letu 2016 z oznako JPP-KŽP-2016, ki bo odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do 30. 9. 2016. Strokovna komisija bo pravočasne in popolne vloge obravnavala po vrstnem redu njihovega prispetja.


Kulturna žepnina je namenjena ohranitvi in spodbujanju samozaposlovanja na področju kulture in zagotavljanju spodbudnih pogojev za ustvarjalno delo samozaposlenih v kulturi, izboljšanju pogojev delovanja in zviševanju števila projektov, katerih nosilci so samozaposleni v kulturi, širitvi in večanju dostopnosti kulturnih dobrin, vzpostavitvi kvalitetne in raznovrstne kulturne in umetniške produkcije, dvigu kompetenc samozaposlenih ter večji mobilnosti in razvoju delovanja samozaposlenih v kulturi.
Gre za spodbudne pogoje v obliki podpore pri pripravi in/ali izvedbi kulturnih projektov samozaposlenih v kulturi. Kulturna žepnina je namenjena izključno fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi, vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu.


Zainteresirane osebe se bodo od dneva in ure objave v Uradnem listu Republike Slovenije lahko seznanile z dokumentacijo poziva na spletnih straneh ministrstva www.mk.gov.si oziroma bo le-ta v času uradnih ur dostopna na vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana).

__________________________________________________

 

Javni poziv za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa. Razpis je odprt do porabe sredstev vendar ne dlje kot do 31. 10. 2016.

 

Javni poziv Vlade Republike Slovenije kandidatom za slovenskega predstavnika v upravnem odboru Eurimages. Rok za oddajo vlog: 18. 4. 2016.

 

Javni poziv za sofinanciranje državne javne službe muzejev v pooblaščenem muzeju, ki jo bo v letu 2016 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo. Rok za oddajo vlog: 10. 4. 2016.

 

 

RAZPISI

 

 

 

Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za dodiplomske študije v tujini  s pričetkom v šolskem letu 2016/17 (JPR-STIPD-2016). Rok za oddajo vlog: 25. 4. 2016.

 

 

 

Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za podiplomski študij in izpopolnjevanje s pričetkom v šolskem letu 2016/2017 (JPR-STIP-2016). Rok za oddajo vlog: 25. 4. 2016.

 

 

 

Javni razpis za izbor izvajalcev javnih kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.Rok za oddajo vlog: 11. 4. 2016

 

Javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2016 – 2017. Rok za oddajo vlog: 5. 4. 2016.