GEOPARK – Priložnost idrijskega podeželja

Osnovni podatki o projektu
Nosilec: Občina Idrija
Partner: Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, Društvo kmečkih žena in deklet Vojsko, Turistično kulturno društvo Kanomlja, Radio Cerkno d.o.o.
Celotna vrednost projekta: 44.387,68 €
Sredstva LEADER: do 35.179,53 €

Trajanje projekta: od januarja 2012 do konca avgusta 2013

Projektni vodja: Tatjana Bedene Benčina, Občina Idrija

 Občina Idrija je v sodelovanju s partnerji v projektu ter s številnimi zunanjimi strokovnjaki izvedla različne aktivnosti namenjene razvoju dejavnosti na območju Geoparka Idrija. Na Vojskem in v Kanomlji so potekale različne izobraževalne delavnice, ki so pripomogle k večjemu prepoznavanju značilnosti območja (naravna, geološka, kulturna dediščina). Izvedena so bila začetna usposabljanja za turistične vodnike,  podjetniške delavnice, izrisi za potencialne nosilce dopolnilnih dejavnosti – predvsem s področja dodatne turistične ponudbe območja, izveden je bil nakup opreme – razlagalne table in modeli postavljeni na območju Geoparka Idrija ter delavnice priprave turističnih programov na podlagi katerih je nastalo 5 turističnih programov. Glavni namen projekta – namreč, da prebivalci prepoznajo potencial območja Geoparka in da najdejo svoje priložnosti je bil izpolnjen.

Projekt z naslovom Geopark–Priložnost idrijskega podeželja je bil sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.