SPREMEMBA JAVNEGA RAZPISA 

V Uradnem listu RS št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016 je bila objavljena sprememba javnega razpisa garancij za bančne kredite mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru Regijske garancijske sheme v Goriški regiji, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, š. 90/15 z dne 27. 11. 2015. Spremembo javnega razpisa je objavila Razvojna agencija ROD Ajdovščina. 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.