Razvoj idrijske čipke in tržne znamke »IDRIA LACE«

Osnovni podatki o projektu
Nosilec: Občina Idrija
Partner: Občina Cerkno, Mestni muzej Idrija, Gimnazija Jurija Vege Idrija - Čipkarska šola Idrija, Društvo klekljaric idrijske čipke, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija
Celotna vrednost projekta: 62.974,78 €
Sredstva LEADER: do 49.800,99 €
Projektni vodja: Karmen Makuc, Občina Idrija

S projektom IDRIA LACE  smo želeli povezati klekljarice in ostale ustanove ter posameznike, ki so dejavni na tem področju s ciljem ugotavljanja tradicije idrijske čipke na osnovi še neizvedenih terenskih raziskav na podeželju, iskanja novih, uporabnih in umetniških možnosti, ki jih ponuja čipka, ter načinih vključevanja v tržno znamko IDRIA LACE. V okviru projekta so bile izvedene številne aktivnosti od delavnic, izobraževanj, priprave spletne strani, pravilnika uporabe tržne znamke in razvojnega dokumenta o nadaljnjem razvoju tržne znamke. V okviru Festivala idrijske čipke se je postavilo veliko razstavo, pripravilo in natisnilo zgibanko ter izvedlo strokovni dogodek o projektu.

Projekt »Razvoj idrijske čipke in tržne znamke IDRIA LACE« je bil sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.