Trajnostni prostorski policentrični razvoj »POLY.DEV«

Namen projekta je bilo izboljšanje razumevanja vrzeli v prostorskem planiranju, s strani regionalnih in lokalnih skupnosti, v smeri ESDP in povečanje veščin ter zmožnosti regionalnih in lokalnih skupnosti, ki so odgovorne za načrtovanje rabe zemljišč in upravljanje le-teh, da se razvijejo trajnostne strategije; presojanje načina vpliva socialne in gospodarske problematike, zlasti preko prostorskega planiranja v smeri lokalnega razvoja (proizvodne dejavnosti, storitve, prevozi, kakovost življenja);voditi trajnostno rast mesta in urbanih območij v skladu s skupno in celovito strategijo v prostorskem planiranju, na podlagi načel policentričnega razvoja.