Kultura 2000 »Dežela čipke«

Leta 2005 je Evropska komisija v okviru programa Kultura 2000 podprla projekt Dežela čipke (Land of Lace) in tako omogočila, da se utrdi sloves priznane idrijske čipke ter da se Idrija poveže s kraji s podobno tradicijo klekljanja. Lokalni skupnosti je v povezavi z italijanskimi in finskimi partnerji uspelo izpeljati zahteven projekt. Aktivnosti so bile razdeljene v tri glavne sklope: izvedbo začetne faze pri postavitvi stalne sodobne razstave z nazivom Idrijska čipka in njeno mesto med evropskimi čipkami v idrijskem muzeju, dogodke v okviru Festivala idrijske čipke 2005 in 2006 ter pripravljalne aktivnosti pri vzpostavitvi Centra idrijske čipke v Idriji.