Projekt »Po poteh umetnostne obrti in vina«

 

Koristnik: Idrijsko - Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija

Partnerji: Združenje obrtnikov Venezia, Občina Brda, Občina Idrija, Občina Vipava, Pokrajina Gorizia, RA ROD - Razvojna agencija ROD, RRA severne Primorske - Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica

Trajanje projekta: januar 2006 - avgust 2007

Odobreni strošek: 233.225,24 €

Opis: Projekt "Land of art and wine" - »Po poteh umetnostne obrti in vina«, je bil skupen projekt slovenske in italijanske strani. V okviru projekta je bila izdelana razvojna strategija za območje Idrije kot turistične destinacije, izdelana je bila promocija obrtniških in umetniških del, ki se izdelujejo v centru sv. Kozme in Damjana na otoku Giudecca v Benetkah. V prvi fazi so bile raziskane tradicionalne obrtne dejavnosti, kar je bilo nujno potrebno za izdelavo strategije za turistično promocijo izdelkov in z njimi povezanih območij. V naslednji fazi so bili organizirani dogodki in seminarji, namenjeni predmetu projekta in določeni turistični programi umetnostne obrti in lokalne gastronomske in vinske ponudbe na osnovi štirih elementov: železa, zemlje, papirja in lesa. Na slovenski strani je bila urejena turistična infrastruktura oziroma Center idrijske čipke v Idriji in razstavni prostori v Vipavi ter na Dobrovem. Doseženi rezultati so bili predstavljeni na dveh zaključnih kongresih, in sicer v Benetkah in v Idriji ob Festivalu idrijske čipke. Izdelano je bilo tudi promocijsko gradivo, namenjeno turistom.

"Projekt "Land of art and wine" je delno financirala Europska unija v okviru Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija - Italija 2000 - 2006".

"Nacionalni organ Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija - Italija 2000-2006 je Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko."