INNO-FOOD SEE: Setting up the innovation and increasing awareness on the potential of Food Innovation and RTD in the South-East Europe area

Živilska industrija na področju JVE je velik in finančno pomemben sektor, ki se sooča s pomembnimi izzivi v svetovni trgovinski konkurenci. Spreminjanje odnosa in nastajajoči potrošniški trendi zahtevajo stalno posodabljanje živil in izdelavo po meri potrošnika, medtem ko izdelki kratkega roka prav tako zahtevajo uvajanje novosti v procese. Partnerstvo iz Grčije, Italije, Bolgarije, Romunije, Srbije, Slovenije, Madžarske, Ukrajine in Moldavije obsega ključne akterje, ki bodo razvili operativne načrte za pripravo specifičnih naložb in olajšanje sodelovanja na področju raziskav in razvoja ter sprejemanja inovacij iz prehrambene industrije. Med drugim je cilj projekta  vzpostavitev ustreznih mehanizmov, ki bodo omogočili izmenjavo in koordinacijo inovativnih pristopov in politik v živilskem sektorju ter povečati ozaveščenost in razumevanja določenih ciljnih skupin v zvezi s priložnostmi in z možnostmi, ki jih prehranske inovacije nudijo uporabnikom na območju JV Evrope. Dejavnosti projekta Inno-Food naj bi prispevale k razvoju inovacijam prijaznega okolja v sodelujočih državah.

           

Projekt Inno-Food SEE (Setting up the innovation and increasing aweareness on the potential of Food Innovation and RTD in the South-East Europe area). Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za reginalni razvoj.

Spletna stran projekta: www.innofoodsee.eu