Z dodatnim znanjem in veščinami do zaposlitve

V program institucionalnega usposabljanja, ki ga v okviru ukrepov Aktivne politike zaposlovanja izvaja Zavod RS za zaposlovanje se lahko vključijo prijavljeni med brezposelnimi.

Kaj pridobite z vključitvijo v program?

  • Nova znanja, veščine in spretnosti, ki jih lahko uporabite na delovnem mestu.
  • Boljšo usposobljenost za opravljanje konkretnih del in nalog, s čimer si povečate svoje možnosti za zaposlitev.
  • Nova poznanstva in informacije o novih zaposlitvenih priložnostih.

Kakšna usposabljanja so bila na voljo?

V okviru usposabljanja so na voljo številne tečaji in izobraževanja. Institucionalna usposabljanja izvajajo zunanji izvajalci, ki jih je ZRSZ izbral na podlagi javnega naročila ali registra izvajalcev.

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija je bila tako izbrana za izvajanje dveh javno veljavnih programov na območju OS Nova Gorica in sicer za izvajanje dveh programov razvoja pismenosti odraslih:

  • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe
  • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja

Programa smo izvajali do 30.6.2015.

 

ZRSZESS

Izvajanje izpopolnjevanj je je financirano s strani Evropskega socialnega sklada in Republike Slovenije.